To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bouwkalender voor 2021

28/10/2020

In de bouwsector (PC 124) wordt voor het bepalen van de jaarlijkse vakantie gewerkt met periodes van collectieve sluiting. Deze worden jaarlijks bepaald via regionale akkoorden. Het gaat om aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties die de bedrijven kunnen overnemen, maar die pas juridische waarde krijgen door opname ervan in het arbeidsreglement.  

Een volledig overzicht van deze regionale akkoorden vindt u terug in de bouwkalender.  

In ons artikel van 1 oktober 2020 werd u al geïnformeerd over de inhaalrustdagen en vervangingsfeestdagen die in de sector werden vastgesteld. Deze dagen worden vastgesteld via een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst en een Koninklijk besluit en zijn dus onmiddellijk van toepassing voor uw onderneming.

 

Kan u de data van collectieve sluiting wijzigen?

Om de collectieve sluiting definitief vast te stellen, dient u de data van het regionaal akkoord op te nemen in het arbeidsreglement van uw onderneming.

Wilt u liever tijdens een andere periode sluiten, dan kunt u dit doen door het volgen van de volgende stappen:

  • u dient het akkoord van de Ondernemingsraad te verkrijgen. Bij afwezigheid hiervan moet u het akkoord bekomen van de vakbondsafvaardiging of bij afwezigheid hiervan, van uw werknemers;
  • vervolgens duidt u in het arbeidsreglement de gekozen data aan, bij voorkeur uiterlijk op 31 december van het vakantiedienstjaar (kalenderjaar voorafgaand aan de collectieve sluiting);
  • vervolgens
  • tot slot deelt u de data, die op niveau van de onderneming werden vastgesteld, mee aan de sociale inspectie. Een model kunt u terugvinden in Lex4You.

  

Mogen uw arbeiders werken tijdens het bouwverlof?

U hebt de periode van collectieve sluiting opgenomen in uw arbeidsreglement

Uw arbeiders rekenen op deze vakantieperiode. Zij moeten dus niet akkoord gaan met een tewerkstelling op deze momenten. Mogelijks hebben zij ook al afspraken gemaakt, een reis geboekt... De werknemer die toch bereid wordt gevonden om te werken tijdens deze periodes, bevestigt dit liefst op papier. Hij neemt dan zijn resterende dagen jaarlijkse vakantie op een ander moment. Op 31 december van ieder jaar moeten de 20 dagen wettelijke vakantie opgenomen zijn.

 

U hebt de periode van collectieve sluiting niet opgenomen in uw arbeidsreglement

Als u de collectieve sluiting uit het regionaal akkoord niet heeft overgenomen in uw arbeidsreglement, kunt u uw werknemers tijdens deze periode tewerkstellen. Het niet opnemen van de periode van collectieve sluiting in uw arbeidsreglement laat natuurlijk ruimte tot interpretatie langs beide kanten. Uw werknemer zou dan ook vakantie kunnen vragen op een ander moment. 

Ook hier moeten de werknemers die werken tijdens de verlofperiode hun vakantie nog kunnen opnemen vóór 31 december van dat jaar.  

 

Meer info nodig?

U kunt steeds contact opnemen met uw Client Advisor of Legal Advisor.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-10-2020