To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Actieplan sociale fraudebestrijding 2019 gekend

28/12/2018

Zoals ieder jaar heeft de SIOD (sociale inlichtingen- en opsporingsdienst) zijn actieplan voor de sociale fraude opgesteld.

Prioriteiten 2019

Dit jaar liggen de prioriteiten op de controle van:

 • internationale sociale dumping: verderzetten van de internationale gegevensuitwisseling
 • digitalisering van de sociale inspectiediensten: er werden meer middelen vrijgemaakt om sociale fraude aan te pakken o.a. via de verdere digitalisering
 • Grootstedenbeleid: controles in grootsteden vooral Antwerpen (stroomplan)

Sectoren in het vizier voor 2019…

In volgende sectoren zullen er dus opnieuw doelgerichte controles volgen met een sectorspecifieke invalshoek:

Bouwsector (PC 124)

In de bouwsector (werken in onroerende staat en werven) moeten minstens 2.000 gerichte controles uitgevoerd worden, waarvan 10% buiten de werkuren (na 18u en in het weekend)

Elektrotechnische sector (PC 149.01)

Hier moeten minstens 400 controles plaatsvinden waarvan 10% buiten de werkuren. Deze sector heeft vooral te lijden onder de oneerlijke concurrentie, onder meer vanuit Oost-Europa. De controles zullen vooral gebeuren in de ondernemingen die vallen onder de volgende NACE codes:

 • Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (43211)
 • Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd gebouwen (43212)
 • Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (43222)
 • Overige bouwinstallaties (43299)
Schoonmaaksector (PC 121)

Er zullen minstens 270 controles worden uitgevoerd in de schoonmaaksector naar voornamelijk zwartwerk, ‘valse onderwerpingen’ en misbruik van deeltijdse arbeid.

De controles zullen vooral gebeuren in de ondernemingen die vallen onder de volgende NACE code:

 • Reiniging (812)
Horecasector (PC 302)

Er zijn 2.200 controles voorzien in de horeca met specifieke aandacht voor zwartwerk.

Transportsector (PC 140)

Aangezien deze sector te kampen heeft met heel wat vormen van fraude, zoals tachograaffraude, sociale dumping en illegale cabotage[1], zullen er minstens 700 controles worden uitgevoerd, zowel weg-als zetelcontroles.

Vleessector (slachthuizen en versnijderijen - PC 118.114)

Ook deze sector kampt met verschillende problemen zoals illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detacheringen, onwettige terbeschikkingstelling,… In 2019 zullen er dan ook minstens 50 gerichte controles verricht worden.

Taxisector (klassiek en online platformen - PC 140.260 en140.261)

Hier moeten minstens 50 controles verricht worden met de focus op de naleving van de minimumlonen (PC 140.260 en PC 140.261). Per grootstad moet er ook minstens 1 controle gebeuren op de ‘verhuur van auto met chauffeur’.

Verhuissector (PC 140.550)

In de verhuissector ligt de focus van de (minstens) 40 controles op het naleven van de minimumlonen.

Bewakingssector (PC 317)

Minstens 40 controles moeten zich in de bewakingssector op het naleven van de minimumlonen richten.

Land- en tuinbouwsector (PC 144 en 145)

Hier zal vooral gecontroleerd worden op illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detachering, onwettige terbeschikkingstelling. Er zullen minstens 100 controleacties worden uitgevoerd.

Carwash-sector(PC 112)

Er zullen minstens 150 controles in deze sector worden uitgevoerd.

Metaal en technologie (PC 111)

Er zullen minstens 100 controles in deze sector worden uitgevoerd.

Begrafenissector (PC 320) :

Er zullen 50 controles in deze sector worden uitgevoerd.

… maar ook flitscontroles van 2019

Ook in 2019 zullen er flitscontroles georganiseerd worden:

 • Schoonmaaksector: 25 januari 2019;
 • Elektrotechnische en bouwsector: 21 maart 2019;
 • Taxi en vervoer: 17 mei 2019;
 • Horeca : 6 juli 2019;
 • Land- en tuinbouw : 24 september 2019;
 • Carwash : 22 november 2019.

 … en uiteindelijke enkele specifieke controles

Het actieplan beoogt ook andere situaties te controleren zoals:

 • Het vrijwilligersstatuut (op grote evenementen);
 • het kunstenaarsstatuut;
 • de deeleconomie en deelplatformen;
 • sectoren gevoelig voor economische uitbuiting;
 • strijd tegen georganiseerde fraude en social engineering;
 • de aangifte van werken (in de bouw-, vlees- en bewakingssector);
 • publieke werkgevers;
 • voorlopig ingeschreven werkgevers.

Wat kan Securex voor u doen?

Bent u niet zeker of u met alles wel in orde bent (arbeidsreglement, arbeidsovereenkomsten, bepalingen deeltijdse arbeid, individuele rekeningen,…) en wil u voorbereid zijn op een eventuele controle? Neem dan zeker contact op met uw Legal advisor voor hulp. Hij kan u bijstaan of U de nodige documenten bezorgen zodat u klaar bent voor een inspectie. Kijk ook even in onze e-shop waar u verschillende modeldocumenten kan downloaden.
 


[1] Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-12-2018