To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Spilindex wellicht overschreden na de vakantie - Wat zijn de gevolgen?

18/05/2018

Het Planbureau voorspelt dat de spilindex van het openbaar ambt (105,10) in oktober 2018 overschreden zou worden.

Die overschrijding heeft als gevolg dat de sociale uitkeringen en de wedden van de ambtenaren met 2% moeten worden geïndexeerd. De indexering zal ofwel op 1 november 2018 ofwel op 1 december 2018 plaatsvinden.

Ook bepaalde lonen uit de privésector zullen op die datum en volgens dezelfde formule worden geïndexeerd. Het gaat met name om:

  • het GGMMI (het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen) dat standaard van toepassing is in alle paritaire comités die niet over eigen loonschalen beschikken (bijvoorbeeld het PC 335 en 337) en alle bedragen die eruit voortvloeien (de vergoedingen van bepaalde leerlingen en stagiairs, de vergoedingen voor collectief ontslag en nachtarbeid);
  • de non-profitsector (bv. de sector van de rusthuizen);

Deze toekomstige indexering zal niet van toepassing zijn voor het PC 200. Volgens de berekeningsregel in deze sector wordt het loon immers op een vaste datum op 1 januari van elk jaar geïndexeerd. Momenteel zou het toepasselijk percentage 1,67% bedragen op 1 januari 2019 en 1,41% op 1 januari 2020. Deze data liggen echter nog veraf, waardoor deze percentages nog kunnen schommelen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-05-2018