To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Voedingsnijverheid - Vergeet uw cao ‘werkbaar werk en uitzendarbeid’ en de verplichte vormingsdagen niet

21/10/2020

Bent u een werkgever in de voedingsnijverheid (paritaire comités 118 en 220) en heeft u een vakbondsafvaardiging binnen uw onderneming? Sluit dan zeker tegen eind december 2020 een ondernemingscao af rond werkbaar werk en de beperking van uitzendarbeid. Zo vermijdt u een extra bijdrage aan Alimento te moeten betalen.

Bovendien herinneren we u graag aan de opleidingsverplichting die bestaat binnen uw sector.

 

1. Ondernemingscao werkbaar werk en uitzendarbeid

 

Nieuwe cao afsluiten of bestaande cao evalueren

De ondernemingen binnen de paritaire comités 118 en 220 die een syndicale afvaardiging hebben, moeten een ondernemingscao afsluiten tegen uiterlijk 31 december 2020. Bij het afsluiten van de cao was een deadline van 30 juni van dit jaar voorzien. Omwille van de coronacrisis zijn de sociale partners overeengekomen om die termijn te verlengen.

Heeft u reeds een ondernemingscao rond werkbaar werk en uitzendarbeid afgesloten in het kader van de cao van 13 juni 2017? Dan moet u geen nieuwe cao meer afsluiten. Wel dient u nog een evaluatie te doen van de lopende cao en eventuele nieuwe afspraken te maken, samen met uw vakbondsafvaardiging. De sociale partners raden aan om een adviseur van Alimento uit te nodigen op dit overleg. Deze adviseurs helpen u en uw werknemers met het uitwerken van een efficiënte en werkbare werkorganisatie, onder meer via tools, opleidingen en workshops.

De sectorale cao bevat een model dat u bij de evaluatie moet gebruiken .

 

Maak afspraken rond werkbaar werk en uitzendarbeid

Uw ondernemingscao moet een werkbaarheidsplan bevatten dat aandacht besteedt aan volgende punten: werkdruk, ergonomie, welzijn en gezondheidsbeleid, fysiek bezwarende omstandigheden en ploegenarbeid. De sociale partners binnen de ondernemingen moeten rekening houden met de specifieke problematieken en mogelijkheden binnen de onderneming.

Naast de aandachtspunten met betrekking tot werkbaar werk, moet de ondernemingscao ook maatregelen bevatten met betrekking tot uitzendarbeid. Men wil uitzendarbeid binnen de sector beperken tot de wettelijke en aanvaardbare grenzen en inzetten op duurzame tewerkstelling. Dit uit zich in zoveel mogelijk vaste tewerkstelling (contracten van bepaalde en liefst onbepaalde duur, dus).

Securex helpt u

De sector-cao’s voorzien beiden in een model dat u moet gebruiken bij het opstellen van een werkbaarheidsplan. Dit kan toegevoegd worden aan de ondernemingscao die u afsluit binnen uw onderneming.

Op de website van Alimento vindt u info en brochures die u zeker kunnen helpen bij het uitdenken van een beleid rond werkbaar werk.

Heeft u juridische hulp nodig bij het afsluiten van uw ondernemingscao? Uw Securex Legal Advisor helpt u graag verder!

 

Wat moet u doen na het afsluiten of evalueren van de cao?

Of u nu een bestaande ondernemingscao moet evalueren of een nieuwe cao moet afsluiten: alle documenten (cao en eventuele evaluatie) moeten vóór 31 maart 2021 (in plaats van 30 september 2020) aan Alimento bezorgd worden.

 

Sanctie

Sluit u geen cao af of doet u geen evaluatie tegen 31 december 2020? Dan bent u aan Alimento een extra bijdrage van 0,10% van de loonmassa verschuldigd. Dit vanaf 1 april 2021 en tot het moment dat u een ondernemingscao afsluit of de nodige evaluatie doet.

 

2. Verplichte opleidingsdagen

Sinds begin 2020 werd de opleidingsverplichting opgetrokken tot gemiddeld vier dagen per voltijds equivalent per jaar. Daarvan zijn er twee opleidingsdagen individueel toe te kennen. Weliswaar per voltijds equivalent en gemiddeld over de jaren 2020 en 2021.

Bedrijven met 20 of meer werknemers moeten bovendien een opleidingsplan uitwerken dat uitstippelt hoe u aan de opleidingsverplichting zal voldoen. Als u dat wenst, kunt u zich laten adviseren door Alimento.

Alimento voorziet ook in een financiële tussenkomst voor bepaalde opleidingen.

 

Meer weten?

Op de website van Alimento, vindt u alle informatie in een notendop.

 

Bronverwijzing:

  • Collectieve arbeidsovereenkomsten van 5 september 2019, nr. 155.151 (PC 118) en 25 november 2019, nr. 156.126 (PC 220) tot invoering van een bedrijfscao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid
  • Collectieve arbeidsovereenkomsten van 22 april 2020, nr. 159.506 (PC 118) betreffende de aanpassing van de cao tot invoering van een bedrijfscao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid
  • Collectieve arbeidsovereenkomsten van 5 september 2019, nr. 154.470 (PC 118) en 16 december 2019, nr. 157.660 (PC 220) betreffende de permanente vorming
  • Alimento.be

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-10-2020