To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

PC 119 - Tegemoetkoming in opvangkosten voor kinderen

05/06/2018

Hebben sommige van uw arbeid(st)ers jonge kinderen die naar een crèche gaan (0 tot 3 jaar)? Weet dan dat ze voor een klein deeltje van die kost een tegemoetkoming van het sociaal fonds van de sector kunnen aanvragen.

Hoeveel?

Het sociaal fonds van de voedingshandel betaalt een tegemoetkoming van 2 euro per effectieve opvangdag, begrensd tot 200 dagen per kind en per jaar, dus tot 400 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

Het kind moet verblijven in een erkende opvangplaats (erkend door Kind&Gezin, ONE of de regering van de Duitstalige Gemeenschap).

Als werkgever hebt u een rol te spelen. Het is uw taak om de toekenningsvoorwaarden te controleren, de bewijsstukken te verzamelen en de volledige aanvraagdossiers door te geven aan het sociaal fonds.

Meer info?

U vindt alle nodige informatie op de website van het sociaal fonds. Geïnteresseerde werknemers kunnen terecht in de rubriek ‘arbeiders’.

Indien nodig staan uw Client advisor en Legal advisor ook voor u klaar.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-06-2018