To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat beweegt er in maart 2021?

26/02/2021

Op 1 maart begint de astronomische lente, de bomen komen stilaan in bloei, de dagen beginnen te lengen, en zoals de weerspreuk zegt : “maart roert zijn staart.”
Of maart zijn staart ook roert op sociaal economisch vlak leest u hier.

 

Van winter- naar zomeruur

In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 maart schakelen we opnieuw over naar het zomeruur. Dit betekent dat we de klok een uurtje vooruit draaien en we een uur minder lang mogen slapen.

Dit heeft ook gevolgen de verloning van de werknemers die in ploegen werken.
U leest er binnenkort meer over op Lex4You.

 

Flitscontroles in de schoonmaaksector

In de maand maart worden er flitscontroles gehouden in de schoonmaaksector.

Flitscontroles zijn aangekondigde nationale controles die uitgaan van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

Hoewel flitscontroles vooral een informatief en preventief karakter hebben zullen de inspectiediensten, het niet nalaten om bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, kordaat op te treden en zo nodig te verbaliseren.

U bent dus maar beter voorbereid op deze flitscontrole.

Meer weten over de checklist en de eventuele sancties, lees dan zeker onze actua.

 

Vergeet het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers niet

Elke onderneming die meer dan 20 werknemers tewerkstelt moet jaarlijks een plan opstellen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van werknemers van 45 jaar en ouder.

Het werkgelegenheidsplan moet de inspanningen bevatten waartoe de onderneming zich verbindt om werknemers van 45 jaar en ouder aan het werk te houden of in dienst te nemen.

Het werkgelegenheidsplan moet binnen de 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar overgemaakt worden aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging, het CPBW, of de werknemers.

Wanneer uw boekjaar op 31 december wordt afgesloten, dan moet u ten laatste tegen 31 maart een werkgelegenheidsplan opstellen.

U leest er weldra meer over op Lex4You.

 

Niet medische contact beroepen heropenen op 1 maart

Kappers zijn sinds 13 februari opnieuw open. De andere niet medische contactberoepen zoals bemande zonnebanken en massagesalons mogen hun deuren opnieuw openen vanaf 1 maart.

Dit werd zo beslist op het overlegcomité van 5 februari.

 

Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona wordt verlengd

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona die normaal afliep op 31 maart 2021, werd door de ministerraad opnieuw verlengd tot 30 juni 2021.

U kan dus ook na 31 maart nog steeds beroep doen op deze vereenvoudigde procedure om uw werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten.

Meer weten ? Lees zeker onze actua.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-02-2021