To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Transport naar het Verenigd Koninkrijk – Denk aan het verplichte internationale paspoort!

17/09/2021

Vanaf 1 oktober 2021 is een internationaal paspoort verplicht om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, dit zowel voor privé- als beroepsmatige redenen.

Vergeet uw chauffeurs niet te informeren over deze verplichting en zorg dat zij tijdig het internationaal paspoort aanvragen! 

De aanvraag kan worden gedaan bij de gemeente van de woonplaats van de chauffeurs. Als de chauffeurs in België wonen, maar niet de Belgische nationaliteit hebben, moet het internationaal paspoort worden aangevraagd bij hun ambassade of consulaat.

Uw paritair comité heeft hierover op 17 juni 2021 een cao afgesloten.

 

Meer weten?

U vindt de nodige informatie terug in ons artikel van 3 augustus 2021 en op de website van het SFTL. Voor bijkomende vragen kunt u contact met ons opnemen via het emailadres myHR@securex.be.

 

Bronverwijzing:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-09-2021