To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De banksluitingsdagen voor de bank- en beleggingsdiensten (2020-2022) (PC 341)

30/01/2020

In de sector voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten (PC 341) worden naast de wettelijke feestdagen bijkomend 4 sluitingsdagen vastgesteld. Deze sluitingsdagen worden toegekend als compensatie voor de wettelijke feestdagen die samenvallen met dagen waarop normaal niet wordt gewerkt. Hieronder geven wij u een overzicht van deze sluitingsdagen voor de periode 2020–2022.

Vervanging van de feestdagen

Via een beslissing van het Paritair Comité van 13 november 2019 worden de sluitingsdagen vastgelegd, ter vervanging van de wettelijke feestdagen die op zaterdag of zondag vallen.

Voor het jaar 2020 wordt:

 • De feestdag van zaterdag 15 augustus vervangen door vrijdag 10 april;
 • De feestdag van zondag 1 november vervangen door vrijdag 22 mei.

Voor het jaar 2021 wordt:

 • De feestdag van zaterdag 1 mei vervangen door vrijdag 2 april;
 • De feestdag van zondag 15 augustus vervangen door vrijdag 14 mei;
 • De feestdag van zaterdag 25 december vervangen door een vrije dag.

Voor het jaar 2022 wordt:

 • De feestdag van zaterdag 1 januari vervangen door vrijdag 15 april;
 • De feestdag van zondag 1 mei vervangen door vrijdag 14 mei;
 • De feestdag van zondag 25 december vervangen door maandag 26 december.

Banksluitingsdagen

Via een CAO van 13 november 2019 worden de resterende sluitingsdagen als volgt toegekend aan de werknemers:

 • In 2020: 2 vrije dagen te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.
 • In 2021: 2 vrije dagen te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding (waarvan 1 dag ter vervanging van zaterdag 25 december).
 • In 2022: 1 vrije dag te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.

Regionale verlofdagen 

Voor de jaren 2020 en 2021 wordt de regionale verlofdag voor de personeelsleden tewerkgesteld in het Franstalig of Nederlandstalige landsgedeelte die op een zaterdag of een zondag valt, vervangen door een bijkomende vrije dag, te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.

In 2020 gaat dit om zaterdag 11 juli (Vlaamse feestdag) of zondag 27 september (feestdag van de Franse Gemeenschap).

In 2021 gaat dit om zondag 11 juli (Vlaamse feestdag).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-01-2020