To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een sociaal akkoord voor de federale non-profitsector

17/11/2017

In de federale non-profitsector, dit is het paritair comité nr. 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, werd eind oktober een sociaal akkoord gesloten. Deze akkoorden worden in principe om de 5 jaar gesloten , maar het laatste akkoord dateerde al van 2005-2010.

Welke sectoren?

Het huidige akkoord geldt voor de periode 2017-2020 en is van toepassing op de volgende sectoren:

 • de private ziekenhuizen
 • de forensische psychiatrische centra (FPC)
 • de thuisverpleging
 • de wijkgezondheidscentra
 • de federale revalidatiecentra
 • de diensten voor bloed van het Belgische rode kruis.

Wat zijn de krachtlijnen?

De belangrijkste bepalingen van dit akkoord zijn:

 • de uitrol van een nieuwe functieclassificatie gekoppeld aan een nieuw loonmodel (zie ook ons artikel van 7 december 2016). Aan alle werknemers zal een nieuwe functiecategorie worden toegekend en hieraan zal een nieuw barema worden gekoppeld. Dit alles zou in voege treden op 1 januari 2018, waarbij de werknemers die al in dienst zijn voorlopig het oude barema kunnen behouden;
 • de bijdrage van de overheid aan de tweede pensioenpijler voor de non-profit werknemers zal worden opgetrokken (+/-0,60% van de brutoloonmassa van de sector);
 • voor 2017 komt er een eenmalige verhoging van het vast gedeelte van de eindejaarspremie;
 • modernisering van het loopbaanbeleid om werk en privé beter te kunnen combineren en de werknemers langer aan het werk te houden (vakantie en flexibele arbeidsregeling);
 • een kaderakkoord betreffende een beleid rond stress, burn-out en agressie en met het oog op een betere re-integratie van langdurige zieken;
 • hervorming van het ziekenhuislandschap.

Inwerkingtreding?

Om dit alles in de praktijk te kunnen toepassen, moeten wel eerst nog de nodige cao’s gesloten worden. Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-11-2017