To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw 'to do's' voor de maand oktober

28/09/2018
2018April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2019Januari

F

Securex organiseert tijdens oktober een aantal opleidingen en webinars die u zouden kunnen interesseren. Klik hier voor meer informatie

F

Bij het begin van elke maand dient u na te gaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden. U kan deze informatie terugvinden in de rubriek Sectoraal/Index.  U kan daar eveneens de indexprognoses per sector terugvinden. Aarzel ook niet om aan uw Client advisor te vragen om u in te schrijven voor onze FlasHR. Via deze weg ontvangt u automatisch een bericht indien in uw sector een loonsverhoging voorzien is. Opgelet: Het is mogelijk dat het loon, dat u bij de aanwerving van een werknemer overeengekomen bent, geïndexeerd moet worden op het moment van de indiensttreding van deze werknemer.

5

Het plafond dat bepaalt of u voorschotten op de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd bent, is vastgesteld op 4.000 euro. Bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen te betalen, dan moet dit bedrag, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 oktober op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

10

Door regelmatig voorafbetalingen te doen, kan u de belastingvermeerderingen vermijden die gelden voor beroepsinkomsten van zelfstandigen, vrije beroepen, bestuurders, vennootschappen en hun vennoten. Voor dit kwartaal moeten de stortingen uiterlijk op 10 oktober op de rekening van de belastingsadministratie staan.

15

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274. 

F

Om de data te kennen waarop u de BTW moet aangeven en betalen, verwijzen we u naar de website van de FOD Financiën.

25

Uiterste indieningsdatum voor de aangiften personenbelasting via Tax-on-web voor mandatarissen. Voor meer informatie kan u ons artikel van 8 mei 2018 raadplegen. 

28

Vandaag schakelen we over op het winteruur. Deze uurverandering heeft gevolgen voor de werknemers die tijdens deze nacht werken. Binnenkort meer uitleg.

31

Uiterlijk op deze datum moet de RSZ uw aangifte van het derde kwartaal en het saldo van uw socialezekerheidsbijdragen gekregen hebben.

31

Het schooljaar is gestart, de aanvragen tot betaald educatief verlof komen bij u toe. Vergeet niet om uiterlijk op 31 oktober de inschrijvingsattesten te verzamelen. U wilt meer weten over het betaald educatief verlof? Raadpleeg onze artikels die iedere dinsdag over dit onderwerp verschenen sinds 20 september 2018.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-09-2018