To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Horeca - Studenten en tijdelijke werkloosheid, geen goede combinatie

17/07/2020

In ons artikel van vorige week gaven we al even mee dat werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van overmacht door het coronavirus niet mogen vervangen worden door derden of studenten.

 

Waarom deze maatregel ?

Als u werknemers tijdelijk werkloos stelt, dan moet u kunnen bewijzen dat er een reden is om van deze tijdelijke werkloosheid gebruik te maken. Indien u echter uw tijdelijk werkloze werknemers vervangt door studenten of derden(uitzendkrachten) dan kan de RVA er van uitgaan dat er eigenlijk geen reden was om tijdelijke werkloosheid in te roepen. De inspectie kan dan oordelen dat er in uw zaak wel genoeg werk was, maar dat u dit door anderen, goedkopere arbeidskrachten heeft laten uitvoeren.

 

De sanctie is niet min

Als u toch gebruik maakt van derden of studenten om uw tijdelijk werkloze werknemers te vervangen, dan moet u het normale loon aan uw werknemers betalen. En dit voor alle dagen waarop u hen vervangen heeft. U heeft dus m.a.w. een dubbele loonkost voor deze dagen.

 

En wat met flexi’s?

Vallen de flexijob werknemers ook onder deze regeling ? Wanneer de werknemers die vast in dienst zijn tijdelijk werkloos zijn, mag de werkgever het werk niet uitbesteden aan de werknemers, die niet vast in dienst zijn. Interimkrachten, flexi-jobbers en studenten mogen dus niet ingeschakeld worden, enkel en alleen om de gewone werknemers thuis te kunnen laten.

Bent u deze zomer van plan om studenten of flexijobbers aan te werven, zorg er dan voor dat uw vaste werknemers niet meer op tijdelijke werkloosheid staan. Zo vermijdt u heel wat problemen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-07-2020