To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Doek valt over papieren ecocheques!

29/11/2018

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft reeds alle voordelen van een overschakeling van papieren naar elektronische ecocheques op een rijtje gezet. De NAR is inderdaad van mening dat er moet worden gekozen voor een veralgemening van de elektronische ecocheques en vraagt alles in het werk te stellen om de definitieve overgang van papieren naar elektronische ecocheques vlot te laten verlopen.

Om het officiële einde van de papieren ecocheques in te luiden, is er een nog koninklijk besluit nodig. Wij brengen u op de hoogte zodra er een dergelijk besluit gepubliceerd wordt.

Unaniem gunstig advies van de NAR

De NAR heeft een unaniem positief advies[1] uitgebracht om definitief en volledig over te schakelen op elektronische ecocheques.

De NAR stelde daartoe de volgende planning vast:

  • een koninklijk besluit moet tegen eind 2018 worden bekendgemaakt want een regelgevend kader is noodzakelijk;
  • vanaf 1 januari 2019: geldigheidsduur van papieren ecocheques neemt maandelijks af;
  • laatste papieren ecocheques worden uitgegeven op 30 juni 2019 en hebben een geldigheidsduur van 18 maanden;
  • geldigheidsdatum van de papieren ecocheques wordt teruggebracht tot 31 december 2020;
  • 1 januari 2021: de stroom papieren ecocheques wordt stopgezet en vervangen door elektronische ecocheques. 

Wat Securex voor u kan doen

U vindt in bijlage een lijst van de sectoren die in de toekenning van ecocheques voorzien.

Securex stelt u modellen van individuele toekenningsovereenkomsten en collectieve toekenningsovereenkomsten van elektronische ecocheques ter beschikking. Neem een kijkje in onze e-Shop!

Securex stelt in de e-Shop ook een model van bijlage bij het arbeidsreglement voor de toekenning van elektronische ecocheques ter beschikking.

U kunt ook contact opnemen met uw Legal advisor om die documenten of meer informatie te verkrijgen.

Wilt u nu al gebruik maken van de voordelen van de elektronische ecocheques? Contacteer dan uw Client advisor. Hij zal u helpen bij de omschakeling.

 


[1] Advies nr. 2.096 van de NAR ter zitting van 25 september 2018.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-11-2018