To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Flitscontroles in de bouw- en elektrotechnische sector op donderdag 21 maart 2019

01/03/2019

Ieder jaar publiceert de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (afgekort: SIOD) haar actieplan. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de regering, de inspectiediensten, de sociale partners en de arbeidsauditeurs. Net zoals andere jaren worden er een aantal controles aangekondigd.

Na de flitscontroles in de schoonmaaksector in januari, volgen in maart de flitscontroles in de bouw- (PC 124) en de elektrotechnische sector (PC 149.010 voor elektriciens en PC 111 voor metaalbouw).

Vooropgestelde acties in de strijd tegen sociale fraude

In enkele fraudegevoelige sectoren moeten er een minimum aantal aan onaangekondigde controles uitgevoerd worden. Dit is o.a. het geval voor de bouw-, transport- en horecasector. Dit las u al in ons artikel van 4 januari.

In de bouwsector moeten er in 2019 minstens 2.000 controles uitgevoerd worden. In de elektrotechnische sector 400.

Waar liggen de aandachtspunten?

  • Minstens 10 % van het minimum aantal te verrichten controles moet uitgevoerd worden “buiten de normale werkuren” (’s avonds na 18u en in het weekend);
  • Per arrondissementscel moeten er minstens 2 openbare werven (overheidsopdrachten), gecontroleerd worden.

In de elektrotechnische sector worden de controles voornamelijk toegespitst op ondernemingen die vallen onder de volgende NACE – codes:

  • Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (43211)
  • Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen (43212)
  • Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (43222)
  • Overige bouwinstallatie, n.e.g. (43299)

U kan uw NACE-code terugvinden via de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze codes werden vastgelegd bij uw registratie in de KBO.

Flitscontroles

Naast de onaangekondigde controles zijn er ook de zogenaamde ‘flitscontroles’. Deze worden op voorhand aangekondigd. De sociale inspectiediensten worden tijdens deze controles bijgestaan door vb. justitie, politie, FOD Financiën… Het karakter van dit soort controles is eerder informatief en preventief. Natuurlijk worden zware inbreuken wel onmiddellijk bestraft.

In de bouw- en elektrotechnische sector wordt een flitscontrole voorzien op donderdag 21 maart 2019. De SIOD stelt ook een checklist ter beschikking, opgesteld voor de bouwsector in het bijzonder, die u toelaat zich voor te bereiden op de controles.

Denk er bijvoorbeeld aan:

  • dat u verplicht bent om op alle werven een kopie van het arbeidsreglement te kunnen voorleggen. Hierin moeten alle uurroosters voor uw voltijdse werknemers zijn in opgenomen. We raden u aan om een kopie in ieder van uw bestel- of bedrijfswagens te leggen, zo verliest u dit niet uit het oog.
  • om de arbeidskaarten te kunnen voorleggen van uw niet-EU-werknemers;
  • om de controlekaarten voor uw werkloze werknemers te kunnen voorleggen;
  • de (elektronische) arbeidsovereenkomsten voor uitzendkrachten te kunnen tonen

Een verwittigd bedrijfsleider is er twee waard!

Wat doet Securex voor u?

We kunnen u bijstaan bij het actualiseren of opmaken van uw arbeidsreglement, u advies geven rond alle formaliteiten bij het tewerkstellen van buitenlandse werknemers en u informeren rond uw plichten bij het invoeren van economische werkloosheid.

Contacteer uw Client of uw Legal Advisor voor meer informatie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-03-2019