To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Gaat uw koopkracht ook omhoog in januari?

08/01/2019

In januari 2019 zijn de lonen van heel wat werknemers opnieuw geïndexeerd geweest met meer dan 2%. Deze stijging is het gevolg van een stijgende inflatie in 2018.

Hoeveel bedraagt de index in de verschillende sectoren?

Onder andere in de volgende paritaire comités is een jaarlijkse index voorzien op 1 januari:

  • PC nr. 118 (arbeiders voedingsnijverheid): 2,10%
  • PC nr. 220 (bedienden voedingsnijverheid): 2,10%
  • PC nr. 200 (aanvullend PC bedienden): 2,16%
  • PC nr. 302 (horeca): 2,10404%
  • PC nr. 306 (verzekeringen) : 2,20787% 

Los van deze indexaties zitten de sociale partners momenteel samen om tot een interprofessioneel akkoord te komen en de loonnorm te bepalen voor de periode 2019-2020. Eens dit akkoord is afgesloten en de loonnorm is gekend kunnen in de verschillende sectoren de onderhandelingen opgestart worden die leiden naar een nieuw loonakkoord.

En de Taxshift?

De taxshift van de Regering Michel heeft tot doel de lasten op arbeid te verlagen en op die manier de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven ten opzichte van onze buurlanden te vergroten. In 2019 bereiken we de derde en voorlopig laatste fase in de taxshift. In de praktijk zal de loonkost voor de Belgische werkgevers in 2019 nog nauwelijks dalen. Maar er zijn ook maatregelen die het nettoloon en dus de koopkracht van de werknemers vergroten.

Zo zal bijvoorbeeld een werknemer met een brutoloon van 1.500 euro er netto er +/- 59 euro bij krijgen in 2019. Voor iemand met een brutoloon van 2.800 euro is dat nog 27 euro en voor een brutoloon van 5.120 euro bruto is dat 24 euro.

Steeg het loon in uw sector op 1 januari 2019?

Indien u na wilt gaan of de lonen in uw sector op 1 januari omhoog gaan, raadpleeg dan onze tabel in de rubriek Sectoraal / Index / Indexaties en verhogingen.

We willen er ook even op wijzen dat een loonsverhoging of index die volgt uit een cao die algemeen verbindend werd verklaard bindend is. Indien u als werkgever ressorteert onder één van de paritaire comités die voorkomen op onze indexlijst, dan bent u als werkgever verplicht om deze de indexering/loonsverhoging te volgen. Securex zal deze verhogingen dus automatisch toepassen bij de maandelijkse loonberekeningen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-01-2019