To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het actieplan fiscale en sociale fraude 2021 is er

22/03/2021

Zoals ieder jaar stelt de SIOD (de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst) een actieplan op om de sociale en fiscale fraude te bestrijden.

Dit plan is gestoeld op 6 grote objectieven waarop de inspectiediensten zullen sensibiliseren en controleren.
 

De 6 objectieven van de inspectie

In 2021 zullen de inspectiediensten werken rond 6 grote thema’s :

 1. Bestrijden van oneerlijke concurrentie (die vooral woedt in bepaalde sectoren)
 2. Werken aan de administratieve vereenvoudiging, zodat het makkelijker wordt voor werkgevers om de wet correct toe te passen
 3. Verhogen van de pakkans bij fraude, zodat sociale fraude niet ongestraft blijft
 4. Versterking van de inspectiediensten, om de pakkans te verhogen
 5. Uitbouwen van de Europese en internationale samenwerking op het vlak van fraude
 6. Verhogen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers. Bij de inspecties naar aanleiding van COVID 19 werden door de inspectiediensten een aantal pijnpunten op het vlak van welzijn en gezondheid vastgesteld. Daarop zal nu extra gecontroleerd worden.

 

Flits- en andere controles

Ook in 2021 worden de flitscontroles verder gezet. In maart is de schoonmaaksector aan de beurt.

Een volledig overzicht van de flitscontroles voorzien in 2021 kunt u hier raadplegen.

Daarnaast worden er ook controles gehouden in de grootsteden zoals Brussel, Antwerpen ,Luik,… Ook koerierdiensten en nagelstudio’s kunnen gecontroleerd worden.

Ook controles op detachering, limosa en de A1-attesten staan op de agenda.


Nieuwe fenomenen

Samen met de sociale partners en een aantal andere instanties werden er een aantal nieuwe fraudefenomenen gedetecteerd. Ook hier zal de inspectie extra op inzetten en controles doen.
Het gaat hier onder meer over :

 • Arbeidsduur (het niet correct toepassen van de overurenreglementering en glijdende uurroosters)
 • Flexijobs en studentenovereenkomsten (het niet respecteren van de wettelijke bepalingen)
 • Misbruik van statuut van vrijwilliger
 • Misbruik van tijdelijke werkloosheid n.a.v. de coronacrisis
 • Misbruik van gewettigde afwezigheid

 

Wees voorbereid

De wetgeving is complex en dus is het niet altijd gemakkelijk om alles correct na te leven.

Zorg er zeker voor dat u steeds in orde bent met uw arbeidsreglement en alle andere sociale documenten.

 • Niet zeker of u in orde bent? Geen nood, in onze e-shop vindt u al heel wat modellen die u nodig heeft om in orde te zijn.
 • Op de site van de SIOD vindt u een checklist, die aangeeft waarmee u bij een controle rekening moet houden.
 • Tenslotte kunt u ook steeds een volledige audit vragen via consultinglegal@securex.be. Wij screenen dan de documenten in uw onderneming, zodat u op beide oren kunt slapen.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-03-2021