To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Februari in de kijker

28/02/2019
2018Oktober | November | December
2019Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli

De indexcijfers van de maand februari zijn de volgende:

Base

1981

1988

1996

2004

2013

Multiplicatie-factor

2013*0,98

Indexcijfer van de consumptieprijzen

253,46

187,36

152,66

132,83

108,52

 

 

Gezondheidsindex

 

180,20

149,46

131,37

108,78

 

 

Gemiddelde van de laatste 4 maanden referentie afgevlakte gezondheidsindex

 

 

 

 

108.55

0,98

106,38

Inflatie: 2,17 %

Inflatie op basis van gezondheidsindex: 2,10 %

 

De gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen.

De index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Overschrijding van de spilindex bij de overheid 107,20: vooruitzicht 2020.

De volgende indexcijfers zullen beschikbaar zijn op datum van 28 maart 2019.

Bron: https://statbel.fgov.be/nl.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-02-2019