To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werknemer rechtstreeks in contact met levensmiddelen? Het medisch attest is niet langer verplicht!

21/08/2018

Het koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne van 13 juli 2014 eiste van de werknemers in de levensmiddelensector die rechtstreeks in contact kwamen met de levensmiddelen, dat zij door middel van een medisch attest zouden bewijzen dat er geen medische redenen waren die hun activiteit in deze sector in de weg stonden.

Het koninklijk besluit van 3 juli 2018, dat deze verplichting heeft opgeheven, is op 1 augustus 2018 in Belgisch Staatsblad verschenen.

Een nota hierover werd eveneens gepubliceerd op de website van het FAVV.

 

Natuurlijk hebben de werknemers in contact met voeding wel de plicht om de werkgever te verwittigen indien ze een gezondheidsprobleem hebben dat de voedselketen in gevaar kan brengen.

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 21-08-2018