To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hogere ontslagkost vanaf 1 januari 2019?

16/11/2018

Ter herinnering: de Wet Eenheidsstatuut[1] gaf de sectoren tot 31 december 2018 de tijd een ‘ontslagpakket’ te voorzien voor werknemers die ontslagen worden met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken. In ruil voor een inkorting van de opzeggingstermijn of -vergoeding met één derde (tot een minimum van 26 weken) krijgt de ontslagen werknemer – om zijn inzetbaarheid te verhogen – bijvoorbeeld outplacement, individuele begeleiding, opleiding.

Taak voor de sectoren

In slechts één sector (PC 200 – Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) werd hierover diepgaand onderhandeld, evenwel zonder akkoord op dit ogenblik. Wij verwachten geen akkoorden in andere sectoren.

Opdracht voor de Nationale Arbeidsraad (NAR)?

De sociale partners vragen aan de Minister van Werk dit dossier in de NAR te kunnen bespreken. Zij willen immers een globale regeling uitwerken voor alle sectoren.

Wij zijn nieuwsgierig naar de reactie van de minister en houden u op de hoogte.

Als er geen akkoord komt: financiële sanctie

Als er – zoals er het nu naar uit ziet – geen akkoord komt in de sectoren is er vanaf 1 januari 2019 een extra bijdrage verschuldigd[2]. Boven de gewone sociale zekerheidsbijdragen betaalt de werkgever een bijkomende bijdrage van 3 % en wordt van het loon van de werknemer bijkomend 1 % ingehouden.

De bijdrage geldt enkel voor een derde van de opzegtermijn of -vergoeding. Is de totale opzegtermijn of -vergoeding lager dan 39 weken? Dan is de bijdrage enkel verschuldigd op het deel dat 26 weken overschrijdt.

Over de precieze berekeningswijze verneemt u later meer.

 


[1] Artikel 39ter Arbeidswet zoals gewijzigd door art. 92 van de Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen.

[2] Artikel 38,§3 quaterdecies Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-11-2018