To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Flitscontroles in de schoonmaaksector op 25 januari 2019

04/01/2019

Ieder jaar publiceert de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (afgekort: SIOD) haar actieplan. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de regering, de inspectiediensten, de sociale partners en de arbeidsauditeurs. Net zoals andere jaren worden er een aantal controles aangekondigd.

Vooropgestelde acties in de strijd tegen sociale fraude

In enkele fraudegevoelige sectoren moeten er een minimum aantal aan onaangekondigde controles uitgevoerd worden. Dit is o.a. het geval voor de bouw-, transport- en horecasector. Ook in de schoonmaaksector moet er een aantal controles behaald worden. Voor het jaar 2019 werd dit vastgesteld op minstens 270.

De nadruk zal hier liggen op zwartwerk, valse onderwerpingen en inbreuken tegen de regels op de deeltijdse arbeid. Vooral de gewone schoonmaakactiviteiten zullen geviseerd worden.

Flitscontroles

Naast de onaangekondigde controles zijn er ook de zogenaamde ‘flitscontroles’. Deze worden op voorhand aangekondigd. De sociale inspectiediensten worden tijdens deze controles bijgestaan door vb. justitie, politie, FOD Financiën… Het karakter van dit soort controles is eerder informatief en preventief. Natuurlijk worden zware inbreuken wel onmiddellijk bestraft.

In de schoonmaaksector wordt een flitscontrole voorzien op vrijdag 25 januari 2019. De SIOD stelt ook een checklist, ter beschikking, opgesteld voor de schoonmaaksector in het bijzonder, die u toelaat zich voor te bereiden op de controles.

Een verwittigd bedrijfsleider is er twee waard!

Wat doet Securex voor u?

Wij kunnen u bijstaan bij het actualiseren of opmaken van uw arbeidsreglement, u advies geven rond het tewerkstellen van deeltijdse werknemers en de formaliteiten rond de correcte aangifte van uw personeel.

Contacteer uw Client of uw Legal Advisor voor meer informatie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-01-2019