To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uw budget voor 2019 en de tewerkstellingsmaatregelen

26/11/2018

Als vooruitziend ondernemer bent u al bezig met de voorbereiding van uw budget 2019. In een vorig artikel zijn we voornamelijk blijven stilstaan bij de gangbare uitgaven voor elke werkgever.

Hier focussen we vooral op de aankomende wijzigingen voor 2019 inzake de tewerkstellingsmaatregelen die een impact kunnen hebben op uw budget.

Tax-shift: wat brengt 2019 budgettair?

Even ter herinnering, de tax-shift bestaat uit twee luiken:

  • een sociale zekerheidsluik (hervorming patronale bijdragen aan de sociale zekerheid) - van belang voor de werkgever;
  • een fiscaal gedeelte (de fiscale werkbonus, de belastingvrije som, de aanpassing van de belastingtarieven) - voornamelijk van belang voor de werknemer.
RSZ-luik

Het sociale zekerheidsluik omvat in essentie 2 elementen:

  • een geleidelijke verlaging van de basiswerkgeversbijdragen van 32,40% naar 25%;
  • een hervorming van de structurele lastenvermindering.

Hiervan zijn de belangrijkste fasen eigenlijk al doorlopen.

Vanaf 1 januari 2019 is echter nog een kleine aanpassing voorzien. Ter herinnering: vanaf 2018 is de 'structurele' vermindering van de sociale lasten, waarvan iedere werkgever voorheen kon genieten, een vermindering geworden voor werknemers met een laag loon. Sinds 1 oktober 2018 wordt als een laag loon beschouwd een loon van minder dan 9.027 euro/kwartaal. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze loongrens verhoogd tot 9.035 euro/kwartaal. Hierdoor zullen er in 2019 meer werknemers de vermindering voor lage lonen openen ten gunste van hun werkgever ten opzichte van 2018.

Het is duidelijk dat deze wijziging niet voor een verdere substantiële daling van de werkgeverskost in 2019 zal zorgen.

Het fiscaal luik

Het is niet onbelangrijk voor u als werkgever om ook even stil te staan bij het fiscaal gedeelte van de taks shift:

  • De fiscale werkbonus stijgt van 28,03% naar 33,14%.
  • Er zal slechts één hogere basis belastingvrije som gelden.
  • De belastingtarieven zijn opklimmend en worden aangerekend op de opeenvolgende inkomstenschijven; de schijf van 40% verbreedt nogmaals in 2019. Hierdoor wordt een groter stuk van het inkomen onderworpen aan een lager belastingtarief.

Gevolg: het nettoloon zal voor iedereen stijgen door de vooropgestelde maatregelen. De stijging zal iets hoger zijn voor werknemers met een laag loon.

Uitdoving of hervorming van bepaalde tewerkstellingsmaatregelen

Einde van de Vlaamse en Brusselse overgangsmaatregelen

Het Vlaams Gewest heeft op 1 juli 2016 haar tewerkstellingsbeleid hervormd. Er werden echter overgangsmaatregelen voorzien voor werknemers aangeworven vóór een bepaalde datum. Deze lopen definitief af op 31 december 2018.

Hetzelfde geldt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar het tewerkstellingsbeleid werd hervormd op 1 oktober 2017. Om meer te weten over de maatregelen die in deze regio's van toepassing zijn, raadpleeg ons dossier "Tewerkstellingsmaatregelen":

In het Franstalig Waals Gewest zullen daarentegen nog steeds een aantal oude maatregelen van toepassing zijn krachtens nog lopende overgangsmaatregelen.

Hervorming in de Duitstalige Gemeenschap

Op 1 januari 2019 zal een hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen in de Duitstalige gemeenschap in werking treden.

De AktiF - en AktiF PLUS - toelagen voor langdurig werkzoekenden zullen dan de doelgroepverminderingen die worden toegekend aan langdurig werkzoekenden, jonge werknemers en in het kader van de herstructurering van een onderneming vervangen. Ze zullen ook andere maatregelen zoals de Activa- en Activa start-plannen, de SINE-maatregelen, de startbaanovereenkomst, ... vervangen.

Het is dus belangrijk om voor bepaalde werknemers waarvoor u een vermindering socialezekerheidsbijdragen geniet eerstdaags uw steundossier even onder de loep te nemen. Aarzel niet om daarbij Lex4You/Sociaal/Dossiers/Tewerkstellingsmaatregelen te raadplegen.

U wilt meer weten over de tewerkstellingsmaatregelen in 2019? Het is nog niet te laat om u in te schrijven voor ons webinar 'sociale actualiteit' van 29 november 2018. We zullen dit punt tijdens de middagpauze bespreken, samen met andere nieuwigheden. Geïnteresseerd? Schrijf u hier in!

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-11-2018