To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Op 1 april verhuizen sommige bedienden van PC 200 naar PC 126

24/03/2021

In juli vorig jaar liet het PC 126 weten dat er plannen bestonden om een harmonisering van de statuten arbeiders en bedienden door te voeren.

Op 1 april 2021 is het zover, dan gaan de bedienden van PC 200 die gelinkt zijn aan ondernemingen die behoren tot het PC 126 (stoffering en houtbewerking) over naar PC 126. 

Het PC 126 wordt dus vanaf 1 april een gemengd paritair comité voor arbeiders en bedienden.

Voorlopig geldt deze overgang nog niet voor de bedienden gelinkt aan PC 201 (zelfstandige kleinhandel).

 

Wat wijzigt er concreet ?

In eerste instantie wijzigt er niets aan de loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit zowel voor: 

  • De arbeidersdie reeds in dienst zijn 
  • De bediendendie reeds in dienst zijn 
  • Als de bediendendie vanaf 1 april 2021 in dienst komen. 

De arbeiders blijven dus verder de loon- en arbeidsvoorwaarden van PC 126 volgen. 

Voor de bedienden (zowel de nieuwe als de oudeworden de loon- en arbeidsvoorwaarden van PC 200 voorlopig verder toegepast. 

Geleidelijk aan zullen er dan nieuwe CAO’s afgesloten worden die gelden voor het geharmoniseerde paritair comité.

 

Waarom de overgang naar een geharmoniseerd paritair comité ?

Dit alles kadert in de harmonisatie van de statuten van de arbeiders en de bedienden, het zogenaamde ‘eenheidsstatuut’. 

Bovendien moeten tegen 2025 de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden  gelijkgeschakeld worden.

Door de bedienden die behoren tot de ondernemingen van stoffering en houtbewerking  op te nemen in één paritair comité wordt het voor de sociale partners gemakkelijker om deze materie te regelen.

In het PC 200 zijn bedienden vertegenwoordigd van allerlei arbeidssectoren, waardoor een harmonisatie moeilijker wordt.

 

Bronverwijzing:

  • Het koninklijk besluit dat het bevoegdheidsgebied uitbreidt tot de bedienden zal eerstdaags door de koning getekend worden en in het Belgisch staatsblad worden gepubliceerd.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-03-2021