To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het flexiloon wordt geïndexeerd

26/09/2018

Een flexi-job kan in bepaalde sectoren[1] worden uitgeoefend door een werknemer die daarnaast minimum 4/5 werkt bij een andere werkgever. Wie een flexi-job uitoefent, krijgt een flexiloon.

Door de overschrijding van de spilindex[2] werd het minimale flexiloon op 1 september 2018 voor de geïndexeerd met 2%. Het minimumloon voor een flexi-jobber bedraagt voortaan 9,36 euro per uur.

Andere voordelen

Het hierboven vermelde (geïndexeerde) minimum houdt geen rekening met bijkomende voordelen waarop de werknemer ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst recht heeft. Deze blijven bovenop dit minimum verschuldigd.

Met andere woorden, naast het loon dat de werkgever met de werknemer overeenkomt en dat minimum 9,36 euro per uur moet bedragen, is de werkgever ook nog de eventuele sectorale voordelen verschuldigd, zoals de nachtpremie, premie voor zondagsarbeid, en deze worden ook als deel van het flexiloon beschouwd, voor zover ze uiteraard aan de gewone socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn.

Flexivakantiegeld

De flexi-jobwerknemer heeft eveneens recht op vakantiegeld ten laste van zijn werkgever. Dit bedraagt 7,67% van het flexiloon (minimumvergoeding + andere voordelen), en moet worden uitbetaald samen met het flexiloon.

Indien de werknemer enkel de minimumvergoeding uitbetaald krijgt, zal hij dus per gewerkt uur in totaal recht hebben op 10,08 euro

Meer info

Voor meer info over flexi-jobs, zie ons dossier in Lex4You onder Sociaal/Dossires/Contracten - Clausules.

Contacteer uw Legal Advisor wanneer u een flexi-jobwerknemer wil aanwerven of wanneer u de nodige raamovereenkomst of arbeidsovereenkomst wil bekomen.

 

 


[1] Het gaat meer bepaald om de paritaire comités 118.03, 119, 201, 202, 202.01, 302, 311, 312 en 314 + de uitzendkrachten in deze ondernemingen.

[2] Zie ons artikel van 31 augustus 2018. 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-09-2018