To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De metaalhandel (PC 149.04) zet in op knelpuntberoepen

01/08/2018

De regering heeft recent beslist over een reeks maatregelen om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen (jobsdeal). Momenteel blijven te veel vacatures te lang openstaan terwijl er voldoende werkzoekenden zijn. Hierdoor heeft men te maken met de zgn. “knelpuntberoepen”[1].

De metaalhandel voorziet nu maatregelen om een oplossing te vinden voor deze knelpuntberoepen[2].

Terugbetaling opleidingskosten

De werkgever die tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2020 een arbeider in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in een knelpuntberoep (zoals bepaald op de lijsten van de VDAB, FOREM en ACTIRIS) kan een terugbetaling krijgen van de opleidingskost ten belope van 1.000 euro via EDUCAM.

Wanneer het om een service technieker[3] gaat dan kan dit zelfs ten belope van 3.000 euro.

Meer info?

Voor meer info hierover kan u terecht bij EDUCAM, het opleidingscentrum van o.a. de metaalhandel.

Contactgegevens

Tel. 02/778 63 30

info@educamservice.be

http://www.educam.be/

 

 


[1] De lijst met knelpuntberoepen wordt per regio opgesteld door de VDAB (Vlaanderen), FOREM (Wallonië) en ACTIRIS (Brussel).

[2] Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2018 (nr. 146.833).

[3] Artikel 6§2 van de cao van 28 juni 2018.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-08-2018