To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hoe ver staan we met de sectorakkoorden 2019-2020

20/11/2019

In een vorig artikel gaven we al een eerste overzicht van de afgesloten akkoorden en de tendensen.

Nu het einde van het jaar nadert staan we nog eens kort stil bij deze sectorakkoorden.

Ondertussen werd in de meeste sectoren een akkoord afgesloten. Zo ook onlangs in de retail (PC 201) en de horecasector (PC 302).

De inhoud van deze akkoorden is raadpleegbaar op L4Y/sectoraal. Neem gerust een kijkje.

Een opvallend akkoord voor PC 200

Het meest opvallend akkoord is het sectorakkoord van paritair comité 200. Het PC 200 nam nl. de eerste stap richting harmonisatie van de sectorpensioenen voor arbeiders en bedienden. Meer bepaald voor de bedienden van PC 200 (overeenstemmende activiteit) waarvan de arbeiders behoren tot een sector waar er al een sectorpensioen is voorzien.

Denk hierbij aan de bouwsector (PC 124 voor de arbeiders en PC 200 voor de bedienden), waar er al een sectorpensioen bestaat voor de arbeiders maar nog niet voor de bedienden.

Loonsverhogingen

In de meeste sectoren werd de loonnorm van maximum 1,1% volledig ingevuld. Een groot deel van de werknemers heeft dus al een verhoging gekregen in 2019. Dit is o.a. het geval voor :

  • Horeca (PC 302) - oktober 2019
  • Retail (PC 201) - november 2019
  • Bouw (PC 124) - juli 2019

Andere sectoren voorzien een verhoging in twee stappen : vb. de arbeiders uit de chemie (PC 116) hebben reeds een verhoging gekregen op 1/7/2019 en krijgen ook nog een verhoging op 1/1/2020.

Indexaties

De loonmarge van 1,1% werd dus door de sectoren omgezet in een loonsverhoging of een ander voordeel zoals een fietsvergoeding.

Daarnaast hebben de werknemers ook recht op een indexering van het loon. De lonen worden nl. aangepast aan de stijging van de levensduur. Hoewel bijna elke sector zijn eigen formule heeft, zijn er toch heel wat sectoren waar de indexatie in januari gebeurt.

Samen met de loonsverhogingen die nog voorzien zijn wordt het in januari zoals gewoonlijk een lange indexlijst .

Om te weten of het loon in uw sector ook verhoogd in januari raadpleegt u best onze indexlijst/flash HR.

Lees zeker ook ons artikel “Wat neem ik mee in mijn budget voor 2020?”.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-11-2019