To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Betaling van het loon in cash voor de taxichauffeurs verlengd

05/07/2019

Zoals u weet kan het loon kan sinds 1 oktober 2016 niet meer cash betaald worden, maar alleen nog maar per bankoverschrijving of cheque.

De cash betaling is echter nog steeds mogelijk wanneer hiervoor op sectorniveau een impliciete overeenkomst of gebruik bestaat dat geofficialiseerd werd, of wanneer hierover een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten werd.

Het paritair comité voor de taxi’s (PC 140.260) heeft gebruik gemaakt van deze laatste mogelijkheid. Deze CAO liep echter af op 31 december 2018 en is nu opnieuw verlengd voor twee jaar (van 1 januari 2019 tot 31 december 2020).

Wat zegt de CAO?

De overeenkomst bepaalt dat de taxichauffeurs voorschotten op hun loon kunnen vragen tot 20% van hun recette en maximaal 250 euro per maand.

Het is aan de werkgever zelf om een positief gevolg aan het verzoek te geven door het uitzonderlijke karakter ervan te beoordelen. Het toegestane bedrag op individuele basis door de werkgever beoordeeld worden.

De betaling van de voorschotten moet gebeuren door middel van het uitbetalingsdocument. Dit document is terug te vinden in de CAO van 16 mei 219 en moet in twee exemplaren opgesteld worden, één voor de werkgever en één voor de werknemer.

Voor meer info kan u steeds contact opnemen met uw Legal advisor.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-07-2019