To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat beweegt er in september?

26/08/2021

Vanaf woensdag 1 september weerkaatsen op de speelplaatsen opnieuw de klanken van krioelende kinderen. De rest van de maand krijgen we hopelijk never a cloudy day, zoals bezongen in het onverwoestbare ‘September’ van Earth, Wind & Fire. En als dat de kwakkelzomer niet goedmaakt, kunnen we ons nog steeds troosten met de vaccinatiegraad die boven de 70% stijgt.

Maar wat beweegt er op sociaal-juridisch vlak in september ?

 

Hybride werken 

Heel wat bedrijven schakelen in september over van verplicht corona-telewerk naar structureel of hybride telewerk. Daarbij wordt werken op kantoor afgewisseld met thuis werken.

Voor velen is hybride telewerk een nieuw concept. Maak daarom goede afspraken, want die zorgen nog altijd voor goede vrienden. Dat kan heel eenvoudig, met de policy ‘Structureel telewerk’ die u in de Securex e-Shop vindt.

 

Spilindex mogelijk overschreden

Update 31 augustus 2021: de spilindex is overschreden in augustus. Hier leest u er meer over.

De inflatie stijgt sneller dan verwacht. Het indexcijfer van augustus 2021 zou de spilindex van de overheid (109,34) kunnen overstijgen. Dat betekent dat volgende bedragen met 2% stijgen:

  • De sociale uitkeringen, in september
  • De wedden van het overheidspersoneel, in oktober
  • De lonen in de non-profitsectoren, in september of oktober
  • De sectorale minimumlonen en sectorale vergoedingen die gekoppeld zijn aan de overheidsindex

Vermits het Federaal planbureau de inflatievooruitzichten in augustus pas op eind augustus 2021 publiceert, is het nog even wachten op definitieve bevestiging.

 

Mantelzorgverlof uitgebreid

Vanaf 1 september wordt het mantelzorgverlof uitgebreid. Werknemers kunnen hun arbeidsovereenkomst tot 3 maanden volledig en tot 6 maanden deeltijds schorsen per geholpen persoon.

Die uitbreiding geldt voor aanvragen vanaf 1 september 2021.

Lees meer: Verlenging mantelzorgverlof op 1 september

 

Meer mogelijkheden om ecocheques uit te geven

Vanaf 1 september 2021 kunnen uw medewerkers meer producten aanschaffen met hun ecocheques. De productenlijst werd onder meer uitgebreid met televisies en beeldschermen met klasse E.

Raadpleeg hier de volledige lijst.

 

Flitscontroles in de vleessector

De Sociale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (SIOD) houdt doorheen het jaar flitscontroles, en ook in september is dat niet anders. Vooral de vleessector (paritair comité 118) kan zich aan een bezoek verwachten, meer bepaald in de slachthuizen en de vleesverwerkende bedrijven.

Kunt u de nodige documenten voorleggen tijdens een flitscontrole? Controleer het snel in de checklist voor de vleessector. U kunt ook terecht bij uw Securex Legal Advisor, via myHR@securex.be, voor een check-up.

 

Vlaams opleidingsverlof (VOV) gaat online

Vanaf 1 september (schooljaar 2021-2022) kunnen uw werknemers Vlaams opleidingsverlof (VOV) opnemen voor opleidingen via e-learning en blended leren. Online lessen worden dus definitief mogelijk binnen het VOV.

Daarnaast besliste de Vlaamse regering ook dat het aantal uur Vlaams opleidingsverlof vanaf 1 september 2021 verdubbeld kan worden, namelijk tot 250 uren per schooljaar. Het gaat dan om 125 uren op vraag van de werknemer en 125 uren op vraag van de werkgever.

Lees meer: Het Vlaams opleidingsverlof wordt interactiever, ook werkgever kan initiatief voor verlof nemen

 

Dag van de Franse Gemeenschap op 27 september

De Dag van de Franse Gemeenschap op 27 september is een regionale feestdag. Veel bedrijven en sectoren kennen deze dag toe als extra verlofdag, bovenop de tien wettelijke nationale feestdagen. Deze extra dag heeft dan het karakter van een conventionele verlofdag.

Voorziet uw sector ook een conventionele feestdag? Log dan in op Lex4You > Sectoraal > Paritaire Comités (Thema ‘Extra-legaal verlof’ en sleutelwoord ‘Cultureel verlof’).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-08-2021