To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Flitscontroles in de taxibedrijven en de vervoersector op 16 november 2018

19/10/2018

Op 16 november zullen de inspectiediensten zogenaamde flitscontroles houden in de taxibedrijven en de vervoersector (PC 140.01, 140.02 en 140.03).

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich nog last-minute in regel stellen.

Wat wordt er allemaal gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder andere nagaan of volgende zaken in orde zijn in uw onderneming:

  • het arbeidsreglement met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s);
  • de arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten);
  • de Dimona-aangifte;
  • de arbeidsongevallenverzekering

Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van zelfstandigheid in de onderneming.

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) stelt een checklist van documenten ter beschikking die een sociaal inspecteur kan vragen tijdens een controle.

Wat kan Securex voor u doen?

Is uw arbeidsreglement niet meer up to date, of bent u niet zeker dat u alle loon- en arbeidsvoorwaarden correct toepast? Neem dan zeker contact op met uw legal advisor voor hulp.

Ontbreekt er nog een arbeidsdocument? Kijk dan even in onze e-shop waar u verschillende modeldocumenten kan downloaden. 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-10-2018