To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verlofdagen in 2018 in de bouwsector (PC nr. 124)

28/11/2017

In de bouwsector (PC nr. 124) wordt de arbeidsduurvermindering bereikt door toekenning van 12 inhaalrustdagen per jaar. Op die manier wordt de wekelijkse arbeidsduur die effectief 40 uur bedraagt, op jaarbasis tot 38 uur teruggebracht. De data van de rustdagen voor de komende 3 jaar werden al vastgelegd via het sectorakkoord 2017-2018.

Hieronder alvast deze voor 2018

Inhaalrustdagen 2018

Voor het jaar 2018 zijn de inhaalrustdagen als volgt vastgesteld:

 • dinsdag 2 januari
 • woensdag 3 januari
 • donderdag 4 januari
 • vrijdag 5 januari
 • dinsdag 3 april
 • maandag 30 april
 • vrijdag 11 mei
 • hoofdperiode (8 dagen): 24, 26, 27, 28 en 31 december 2018

In principe is het verboden om de arbeiders op deze inhaalrustdagen tewerk te stellen. In afwijking op dit verbod mogen de arbeiders wel gedurende deze rustdagen tewerkgesteld worden:

 • wanneer zij belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer;
 • in de gevallen waar arbeid op zondag is toegestaan door artikel 12 van de arbeidswet van 16 maart 1971.

Voor meer gedetailleerde informatie hierover kunt u terecht op Lex4You (klikken op Sectoraal / Arbeidsduur / Wekelijkse arbeidsduur).

Feestdagen in 2018

 • maandag 1 januari
 • maandag 2 april
 • dinsdag 1 mei
 • donderdag 10 mei
 • maandag 21 mei
 • zaterdag 21 juli
 • woensdag 15 augustus
 • donderdag 1 november
 • zondag 11 november
 • dinsdag 25 december

De feestdag van 11 november 2018, die op zondag valt, moet vervangen worden door vrijdag 2 november 2018.  Voor de vervanging van de feestdag van zaterdag 21 juli kan een akkoord op ondernemingsniveau worden gesloten, zo niet wordt maandag 23 juli de vervangende feestdag.  

Collectieve sluiting

Voor de hoofdvakantie in de bouwsector worden de dagen van collectieve sluiting op regionaal niveau bepaald. Opgelet! Het gaat hier om een aanbeveling van de werkgevers- en werknemersorganisaties die slechts juridische waarde krijgt vanaf het moment dat deze dagen door de werkgever opgenomen worden in het arbeidsreglement.

U vindt de volledige kalender in bijlage.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-11-2017