To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Zachte landingsbanen nu ook via individuele overeenkomst mogelijk

16/01/2019

We berichtten reeds over de mogelijkheid om een vergoeding te geven, vrij van RSZ, aan oudere werknemers die wat gas willen terugnemen. Deze maatregel kende weinig succes omdat er een collectieve arbeidsovereenkomst nodig was om een vergoeding te kunnen toekennen. Vanaf 1 januari 2019 kan dit ook via individuele overeenkomst.

Waarover gaat het?

Deze maatregel, van kracht sinds 1 januari 2018, biedt werknemers van ten minste 58 jaar die minder gaan werken of stoppen met nacht- en ploegenarbeid en daardoor loonverlies lijden de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding ten laste van hun werkgever of van het fonds voor bestaanszekerheid te ontvangen die vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen.

Toekenning via cao of arbeidsreglement

De vergoeding moest worden vastgesteld in een sector-cao die algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit.

Bij ontstentenis van een dergelijke cao mocht de toekenning van deze vergoeding geregeld worden op ondernemingsvlak, door het sluiten van een ondernemings-cao of een wijziging van het arbeidsreglement.

De cao betreffende de zachte landingsbanen (of de wijziging van het arbeidsreglement) moet gesloten worden in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 betreffende het werkgelegenheidsplan.

Individuele overeenkomst

Omdat slechts enkele sectoren van de mogelijkheid gebruik hadden gemaakt om een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten, wordt nu ook de optie geboden om een vergoeding toe te kennen via individuele overeenkomst[1].

Meer info

Vraag gerust bijstand aan uw Legal Advisor als u deze maatregel zou wensen uit te werken binnen uw onderneming.

 


[1] Koninklijk besluit van 12 december 2018, Belgisch Staatsblad van 21 december 2018.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-01-2019