To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kappers mogen haar kappen op 24 en 31 december

12/12/2018

Om de zoveel jaar bezorgt de kalender de kappers hoofdbrekens. Namelijk wanneer kerstavond of oudejaarsavond op een zondag of een maandag vallen, de traditionele sluitingsdagen van de kappers. Vorig jaar vielen deze op zondag en dit jaar op maandag.

Wat is het probleem?

Normaal wordt de wekelijkse arbeidsduur bij de kappers gespreid over 5 dagen. Zo wordt er ook 48 opeenvolgende uren rust gegarandeerd (nl. zondag en maandag).

Als men op zondag of op maandag personeel wil tewerkstellen, kan men deze regel niet respecteren.

Toegelaten afwijking

Gelukkig kan er worden afgeweken van dit principe op advies van het paritair comité.

Net als vorig jaar bereikte men ook dit jaar een consensus op sectorniveau[1], zodanig dat er zowel op maandag 24 december als op maandag 31 december kan gewerkt worden.

Voorwaarden

Opgelet, deze tewerkstelling is enkel mogelijk op 2 voorwaarden:

  • dit kan enkel op vrijwillige basis (gemeenschappelijk akkoord tussen werknemer en werkgever)[2];
  • op woensdag 26 december en op woensdag 2 januari moet men de werknemers rust toekennen[3]. Zo wordt opnieuw de 48 uren opeenvolgende rust[4] gegarandeerd.
Wijziging uurrooster

Aangezien u (al is het maar tijdelijk) het normale uurrooster wijzigt, en het verboden is om iemand tewerk te stellen buiten de uurroosters in het arbeidsreglement, dient u in principe ook een aangepast uurrooster op te stellen. Het volstaat dat u dit 24 uur op voorhand uithangt in uw onderneming en dat de werknemers hiervan in kennis worden gebracht. Vermeld ook zeker de periode van 2 weken waarop de regeling betrekking heeft.

 


 [1] Gemeenschappelijke verklaring van 4 december 2018;

[2] Om hierover geen discussie te laten ontstaan, kan u best een verklaring laten ondertekenen door uw werknemer(s);

[3] Deze rust is onbetaald. Het gaat louter om het verleggen van de rustdag, er worden geen overuren gepresteerd, noch wordt er gewerkt op een feestdag.

[4] De feestdagen van 25 december en 1 januari zijn vanzelfsprekend rustdagen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-12-2018