To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Forfaitaire vergoeding van werkkledij

16/05/2018

De wetgeving betreffende het welzijn op het werk bepaalt uitdrukkelijk dat de werkgever werkkledij moet verstrekken aan zijn werknemers en dat hij moet instaan voor het onderhoud ervan als de werknemers tijdens de uitvoering van hun taken vuil kunnen worden. Bepaalde paritaire comités staan de werknemer toe om zelf voor dat onderhoud te zorgen. De RSZ stelt in dat verband een netto forfaitaire vergoeding vast. De bedragen zijn niet aangepast in vergelijking met 2017

Werkkledij, beschermingskledij en uniform: wat is het verschil?

Werkkledij is kledij die door de werkgever wordt verstrekt en die de werknemer draagt om te vermijden dat hij vuil wordt. Concreet gaat het om kleding die zowel het onder- als het bovenlichaam bedekt en eventueel om schoenen.  

Die kledij mag niet worden verward met een persoonlijk beschermingsmiddel of met een uniform of gestandaardiseerde werkkledij. Een persoonlijk beschermingsmiddel is een middel dat de werknemer draagt om zich tegen één of meerdere risico’s te beschermen die zijn veiligheid of gezondheid kunnen bedreigen. Een uniform is kledij die wordt opgelegd wegens specifieke gebruiken van een bepaald beroep (bv. bewaking, hotelwezen,).

Wie staat waarvoor in?

De werkgever

Wanneer de werknemers werkkledij moeten dragen, moet de werkgever die kledij kosteloos ter beschikking stellen vanaf het begin van hun werkzaamheden. Hij blijft eigenaar van die werkkledij.

De werkgever moet ook zorgen of op zijn kosten laten zorgen voor de reiniging en het onderhoud van die werkkledij.

De werknemer

Het paritair comité waaronder de werknemer ressorteert, kan echter toestaan dat de werknemer zijn eigen werkkledij mag aanschaffen en dat hij zelf voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud ervan instaat, tegen betaling van een vergoeding weliswaar.

Die vergoeding is vrijgesteld van sociale bijdragen (voor zover de door de RSZ vastgestelde forfaits worden toegepast) en van bedrijfsvoorheffing (het gaat immers om een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever).

Aangezien de kledij mag worden meegenomen naar huis (voor zover er geen risico bestaat voor de gezondheid van de werknemer en van zijn omgeving) gebeurt het niet zelden dat de kledij ook buiten de werkuren wordt gebruikt. In dat geval is de rechtspraak van mening dat het om een voordeel in natura gaat en dat een opsplitsing moet worden gemaakt tussen het beroeps- en het privégebruik[1].

Bedragen sinds 1 januari 2017

De door de RSZ[2] vastgestelde forfaits bedragen respectievelijk:

  • 1,67 euro/dag voor de aankoop of het onderhoud van werkkledij
  • 0,84 euro/dag voor het onderhoud en de slijtage van de kledij die de werknemer moet dragen en die veelvuldig gewassen moet worden wegens de vuile werkomstandigheden. 

Wat bepaalt mijn sector?

Wilt u weten of uw sector een vergoeding betaalt voor werkkledij? Raadpleeg dan Lex4You > Sectoraal > Paritaire comités > Kledingvergoeding of contacteer uw Client Advisor.

 


[1] Arbh. Brussel,12 november 2015.

[2] Administratieve onderrichtingen van het 1ste kwartaal 2018.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-05-2018