To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Internationaal paspoort vanaf 1 oktober verplicht voor transport naar het Verenigd Koninkrijk

03/08/2021

Door de Brexit is vanaf 1 oktober 2021 een internationaal paspoort verplicht om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, dit zowel voor privé- als beroepsmatige redenen.

Beroepschauffeurs die transport uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk moeten dus een internationaal paspoort aanvragen. Dit kan bij de gemeente van hun woonplaats. Chauffeurs die in België wonen, maar niet de Belgische nationaliteit hebben, moeten het internationaal paspoort aanvragen bij hun ambassade of consulaat.

Wij raden u aan om uw chauffeurs tijdig over deze verplichting te informeren. Zij moeten immers rekening gehouden met een termijn van enkele weken voordat het paspoort wordt afgeleverd.

Het paritair comité voor het wegvervoer en de logistiek heeft op 17 juni 2021 een cao afgesloten, die bepaalt dat u als werkgever verplicht bent om de aanschafkosten van het internationaal paspoort te betalen. Daarnaast voorziet de cao in een tegemoetkoming in de kosten door het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL).

 

Betaling door werkgever

De werkgever is gehouden de reële aanschafkost van het internationaal paspoort integraal op zich te nemen.

Deze verplichting geldt voor alle chauffeurs binnen uw onderneming die naar het Verenigd Koninkrijk rijden en daardoor in 2021 een internationaal paspoort moeten aanschaffen. Het gaat om werknemers die zijn ingeschreven in de RSZ-categorie 083. De verplichting is niet van toepassing op studenten en leerlingen binnen de onderneming.   

 

Tussenkomst van het SFTL

Het SFTL voorziet in een tussenkomst voor de kosten van het internationaal paspoort, aangeschaft in de periode vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Het gaat om een forfaitair bedrag van 50 euro per werknemer en kan 1 keer per 7 jaar aangevraagd worden.

De tussenkomst kan worden aangevraagd door de werkgever via het formulier ‘Aanvraag financiële tussenkomst internationaal paspoort’, dat het SFTL ter beschikking stelt op haar website. De aanvraag kan voor meerdere werknemers tegelijk worden ingevuld.

 

Op dit formulier verklaart de werkgever op eer dat:

  • De vermelde werknemers voor de uitoefening van hun beroep naar het Verenigd Koninkrijk moeten rijden.
  • Hij de volledige kost voor het paspoort heeft betaald.

 

De werknemer ondertekent de aanvraag ter bevestiging dat zijn werkgever de volledige kost van het internationaal paspoort heeft betaald of terugbetaald.

Bij de aanvraag moeten een aantal bewijsstukken worden toegevoegd:

  • Kopie van het paspoort.
  • Voor een nieuw in dienst getreden werknemer, een kopie van zijn of haar eerste loonfiche.

Het ingevulde en ondertekende formulier met bewijsstukken moet worden opgestuurd naar het SFTL, binnen de drie maanden na aankoop van het internationaal paspoort.

 

Meer weten?

U vindt deze informatie terug op de website van het SFTL. Voor bijkomende vragen kunt u contact met ons opnemen via het emailadres myHR@securex.be.

 

Bronverwijzing:

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-08-2021