To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden in het paritair comité nr. 127

04/03/2019

Op 20 december 2018 werd er in het paritair comité nr. 127 (het paritair comité voor de handel in brandstoffen) een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten waarbij er een nieuwe functieclassificatie en een bijhorend nieuw barema met ploegenpremie wordt ingevoerd.

Een nieuwe functieclassificatie

Sinds 1 januari 2019 is er een nieuwe functieclassificatie van toepassing en gelden er nieuwe minimumlonen. De nieuwe functieclassificatie bestaat uit 5 klassen en 12 functies en elke functie behoort tot een welbepaalde klasse die overeenstemt met een welbepaald minimumloon.

De volledige functieclassificatie is terug te vinden op Lex4You[1].

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat de werknemers het juiste loon voor de juiste functie krijgen. Ga dus na of u reeds in regel bent met de bepalingen van deze nieuwe cao.

En wat met de ploegenpremie?

In deze zelfde cao is er ook sprake van een ploegenpremie van 0,25 euro per uur die wordt toegekend aan tankwagenchauffeurs die leveren aan tankstations.

Het gaat hier over de chauffeurs die met dezelfde vrachtwagen rijden en elkaar opvolgen, tijdens dezelfde dagen, bij de levering aan de tankstations.

Voorbeeld : Jan en Piet zijn allebei tankwagenchauffeur voor de belevering aan tankstations en rijden met dezelfde tankwagen, waarbij :

  • Jan werkt van 6u tot 14u (met 30 minuten pauze)
  • Piet werkt van 14u tot 22u (met 30 minuten pauze). 

Brengt u uw Client Advisor op de hoogte?

Eens u uw werknemers correct heeft ingeschaald in deze nieuwe functieclassificatie, dient u uiteraard ook uw Client Advisor hiervan op de hoogte te brengen.

Hetzelfde geldt voor de ploegenpremie. Heeft u tankwagenchauffeurs in dienst die recht hebben op een ploegenpremie, geef het door aan uw Client Advisor zodat hij de lonen correct kan berekenen.

 


[1] Neem een kijkje in de cao.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-03-2019