To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Welke sectoren hebben reeds een akkoord afgesloten ?

04/09/2019

Op 26 februari 2019 werd door de sociale partners een ontwerp van interprofessioneel akkoord afgesloten voor 2019-2020. Dit akkoord vormt de basis voor de sectorakkoorden.

In volgende sectoren werd er ondertussen al een akkoord afgesloten:

PC 106.02

PC 200

PC 311

PC 107

PC 202

 

PC 109

PC 207

 

PC 110

PC 209

 

PC 111 (alle subsectoren)

PC 214

 

PC 112

PC 220

 

PC 113

PC 226

 

PC 116

 

 

PC 118 (alle subsectoren)

 

 

PC 120

 

 

PC 124

 

 

PC 125

 

 

PC 127

 

 

PC 128 (alle subsectoren)

 

 

PC 132

 

 

PC 140 (goederenvervoer en verhuis)

 

 

PC 142 (terugwinning metalen en lompen)

 

 

PC 144

 

 

PC 145

 

 

PC 149 (alle subsectoren)

 

 

 

Daarnaast zijn er nog een groot aantal sectoren die hun onderhandelingen verder zetten na de zomervakantie. Zo verwachten we nog een akkoord in de horecasector (PC 302), de schoonmaak (PC 121), de handel in voedingswaren (PC 119), de vrije beroepen (PC 336), de retail (PC 201),…

In ons artikel van 23 juli kon u al lezen wat de grote tendensen van deze akkoorden zijn. Hieronder vestigen we nog even de aandacht op twee belangrijke aspecten.

Loonnorm

De loonnorm van 1,1% wordt in de meeste sectoren volledig ingevuld. Deze loonnorm van 1,1% moet in elk geval gerespecteerd worden, zoniet overschrijdt u de maximale marge en kan u gesanctioneerd worden.

Digitalisering en opleiding

In de meeste sectoren wordt er ook nagedacht over de toekomst van het beroep en de sector. De robots komen er aan. Zij zullen bepaalde beroepen doen verdwijnen, maar er zullen ook nieuwe beroepen worden gecreëerd.

Een ding is zeker: de werknemer zal over nieuwe (digitale) vaardigheden moeten beschikken en hierbij staan opleidingen en levenslang leren centraal.

Voor meer info over deze akkoorden verwijzen we u naar L4Y/sectoraal.

Volg ook zeker onze webinar sociale actua van 19 september :

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-09-2019