To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

PC 200: nog altijd geen opleidingsplan? U heeft nog wat tijd!

25/03/2021

U heeft geen vakbondsafvaardiging en uw opleidingsplan is nog niet geregistreerd?

U heeft nog wat tijd, maar haast u. De registratieperiode die aanvankelijk ten einde liep op 31 december 2020 werd slechts verlengd tot 31 maart 2021.

 

Hoe gaat u tewerk?

U moet gewoon toetreden tot het suppletief opleidingsplan van het opleidingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, CEVORA. Maar wacht niet te lang: u moet het bij het Sociaal Fonds registreren door het aanvraagformulier uiterlijk op 31 maart in te vullen!

 

Wat is een suppletief plan?

U kiest voor een suppletief opleidingsplan? Alles wat u moet doen is vermelden welke opleidingen u wenst te organiseren en voor welke functies. De keuze verbindt u tot niets en kan tijdens de periode nog worden aangepast. 

 

Waarom registreren?

De registratie van een opleidingsplan is gratis en eenvoudig.  

Ze is echter niet verplicht, maar biedt u wel extra financiële voordelen.

Eén van die voordelen is de toekenning van een premie!

Als u uw plan voor het eerst registreert in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, geniet u een bijkomende premie die kan oplopen tot 500 euro.

U wenst meer te weten over deze voordelen? Raadpleeg snel de opleidingspremies waarop u recht heeft.

Geen paniek! Zelfs zonder opleidingsplan krijgt u, als werkgever, toegang tot tal van diensten aangeboden door CEVORA.

 

Meer info? 

Hoewel de registratie van een opleidingsplan niet verplicht is, legt uw sector u wel een opleidingsverplichting op.

Alle informatie over het aantal te verlenen opleidingsdagen, de spreiding en het opnemen van die dagen alsook over de te volgen procedure vindt u terug in onze analyse op Lex4You. 

Als u meer informatie wenst over de voordelen en opleidingen die CEVORA aanbiedt, aarzel dan niet om de website te raadplegen.

Het Sociaal Fonds geeft een overzicht van de registratiemogelijkheden. U kunt er ook uw verbintenissen of plannen registreren. 

 

Bronnen:

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 betreffende opleiding (nr. 152.851), gewijzigd door de cao’s van 9 juli 2020 (nr. 159.780) en 8 oktober 2020 (nr. 161.876).
  • Het vormingscentrum, CEVORA
  • Sociaal Fonds PC 200

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-03-2021