To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Mobiliteitsvergoeding: Raad van State zegt nee!

24/11/2017

De Raad van State sprak zich in zijn advies van 16 november 2017 negatief uit over het wetsontwerp tot invoering van een mobiliteitsvergoeding. De regering moet haar huiswerk dus overdoen, hoewel ze op dit vlak al moeilijk tot een consensus was gekomen. De inwerkingtreding van deze mobiliteitsvergoeding blijft echter gepland op 1 januari 2018.

Wat is de mobiliteitsvergoeding?

De mobiliteitsvergoeding is het vroeger mobiliteitsbudget dat de huidige benaming kreeg (die nog kan worden gewijzigd) in een wetsontwerp dat tijdens de ministerraad van 29 september werd goedgekeurd. Via deze maatregel kan een bedrijfswagen worden ingeruild tegen een geldbedrag om zo een eerste oplossing te bieden voor de mobiliteitsproblemen in België.

Het brutobedrag van deze vergoeding stemt overeen met de waarde van het voordeel van de ingeruilde bedrijfswagen op jaarbasis. Deze waarde werd vastgelegd op 20% van 6/7den van de cataloguswaarde van de wagen. Deze waarde wordt met 20% verhoogd wanneer de werknemer over een tankkaart beschikt.

Neem onze voorbeelden ter illustratie door om de draagwijdte van deze maatregel in te schatten.

U kunt ook het nettobedrag van de mobiliteitsvergoeding berekenen aan de hand van de berekeningsmodule die Securex op basis van het wetsontwerp ontwikkelde.

Nieuwe consensus nodig...

De maatregel kon de Raad van State niet overtuigen, en dit ondanks het feit dat de regering de volgende essentiële voorwaarden aan de vergoeding heeft gekoppeld:

  • op volledig vrijwillige basis worden ingevoerd (zowel voor de werkgever als voor de werknemer);
  • in aanmerking komen voor een sociaal en fiscaal statuut dat kan concurreren met dat van de bedrijfswagen;
  • neutraal zijn voor alle partijen: de werkgever, de werknemer en de overheid.

Volgens de Raad van State voert het ontwerp discriminatie en ongelijkheid op fiscaal en sociaal vlak in tussen werknemers met en zonder bedrijfswagens. De vergoeding kan immers op een gunstiger fiscale en sociale behandeling rekenen dan het gewone loon van werknemers.

Bovendien uit de Raad van State twijfels over de doeltreffendheid van het systeem en vraagt het zich af of het wel tot een duurzame mobiliteit aanzet.

Wachten op Godot

Het advies van de Raad van State is niet bindend, maar minister van Overtveldt heeft laten weten dat hij werkt aan een tekst die ingaat op de argumenten van deze instantie.

Wat doet Securex voor u?

Wij volgen de situatie op de voet en houden u uiteraard op de hoogte van de verdere evolutie van dit dossier.

Als u uw medewerkers een mobiliteitskeuze wil bieden, denk dan aan het cafetariaplan. Met deze specifieke door Securex aangeboden tool biedt u uw medewerkers een vernieuwend en gebruiksvriendelijk middel aan om een ruimer en op maat gesneden mobiliteitsbudget aan te maken en samen te stellen. Maak kennis met onze benadering op http://www.securex.be/nl/grote-onderneming/hr-services/cafetariaplan/ of neem contact op via e-mail op het adres cafeteriaplan@securex.be.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-11-2017