To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Paritair comité 201 - Van categorie 1 naar 2 na zes maanden tewerkstelling

10/11/2017

Het paritair comité nr. 201 (zelfstandige kleinhandel) sloot in de maand juli een akkoord voor de periode 2017-2018. Hierin werd voorzien dat werknemers sneller van beroepscategorie 1 naar beroepscategorie 2 zouden overgaan. Deze bepaling werd nu opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst[1].

Sneller een loonsverhoging

De collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt dat vanaf 1 januari 2018 zowel het administratief personeel als het verkooppersoneel na 6 maanden tewerkstelling automatisch overgaat van categorie 1 naar categorie 2.  Momenteel gebeurt dit pas na 12 maanden. Concreet betekent dit dat de werknemer na een half jaar tewerkstelling overgaat naar categorie 2 en dus ook het hogere loon krijgt dat hieraan verbonden is.

Via deze maatregel wil men vermijden dat werknemers te lang in categorie1 blijven steken, wat de categorie is voor de beginnende werknemers.

Voorbeeld

U hebt een kruidenierszaak en werft vanaf 1 januari 2018 een werknemer aan. Deze krijgt een loon van 1.516,84 euro per maand. Op 30 juni 2018 zal hij 6 maanden in dienst zijn en automatisch overgaan naar categorie 2 waar het loon 1.560,15 euro per maand bedraagt. (bedragen geldig in oktober 2017)

Meer info?

Wenst u meer informatie over deze maatregel of over het toepasselijke loonbarema of de toepassenlijke beroepsclassificatie van uw werknemer, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw legal advisor of client advisor.

 


[1] Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 (n°142.094/co/201).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-11-2017