To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

PC nr. 200 - De lonen verhogen op 1 januari 2019!

28/12/2018

Sinds 1 januari 2006 worden de lonen van de werknemers uit het paritair comité nr. 200 jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. De index op 1 januari 2019 bedraagt 2,16%.

De index

Het indexpercentage is het resultaat van een formule die afgesproken werd via een collectieve arbeidsovereenkomst.

Hierdoor komen we voor het PC nr. 200 op 1 januari 2019 aan de volgende indexformule : november – december 2018 = of 105,79+106,01= 1,02156 of 2,156 dwz 2,16% (na afronding)

november – december 2017       103,61 + 103,72

Dit geeft ons op 1 januari 2019 een indexering van 2,16% voor de minima- en de effectieve lonen. Concreet wil dit zeggen dat het loon van wie 2.000 euro bruto verdient, vanaf januari 2019 zal stijgen tot 2.043,02 euro bruto.

Ter herinnering, in 2018 bedroeg de index 1,83% en in 2017 amper 1,13%. Daarnaast kregen de bedienden van het PC nr. 200 ook al een verhoging van 1,1% in oktober 2017.

En wat in de andere sectoren?

Ook in de andere sectoren is er opnieuw een grotere verhoging. Zoals bijvoorbeeld in de horeca (2,10404%) en de voedingsnijverheid (2,10%).

Daarnaast zijn er nog een aantal sectoren die naast de index op 1 januari 2018 ook nog een koopkrachtverhoging kennen.

Om te weten of er in uw sector een verhoging is op 1 januari, kan u onze indexlijst raadplegen. U vindt deze terug in de rubriek Sectoraal / Index.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-12-2018