To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het VIA 6 akkoord is er

06/04/2021

Om de 5 jaar wordt er in de Vlaamse non-profitsector een “VIA – akkoord” (dat is het Vlaams intersectoraal akkoord) gesloten.
Op 30 maart was het de beurt aan het VIA 6 akkoord.
Dit akkoord geldt voor de periode 2021-2025 en is de verdere uitwerking/afronding van het voorakkoord van 24 november 2020.

In deze akkoorden worden er afspraken gemaakt over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende 5 jaar.

De VIA sectoren zijn de volgende :

PC 330 - geregionaliseerde sectoren

Dit is het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Hier toe behoren de volgende sectoren :

 • Ouderenzorg
 • Autonome revalidatiecentra
 • Initiatieven van beschut wonen
 • Multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg

PC 331

Dit is het paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Hiertoe behoren onder andere de:

 • Kinderopvang
 • Buitenschoolse opvang
 • Geestelijke gezondheidscentra

PC 318.02

Dit is het paritair subcomité voor de diensten voor gezinszorg (gezins- en bejaardenhulp) van de Vlaamse gemeenschap.

PC 319.01

Dit is het paritair subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

Hier onder vallen :

 • De bijzondere jeugdbijstand
 • De gehandicaptenzorg
 • De thuislozen
 • De kinderzorg en gezinsondersteuning
 • Sociale verhuurkantoren

PC 327.01

Dit is het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven.

PC 329.01

Dit is het paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

PC 337 - enkel PAB/PVB

Dit is het paritair comité voor de non-profit sector.

Het VIA 6 akkoord is enkel van toepassing voor de PAB/PVB.

(persoonlijk assistentie budget/persoonsvervolgend budget)

 

Wat staat er allemaal in dit akkoord.

Hoewel de meeste bepalingen van dit akkoord nog verder moeten omgezet worden in cao’s binnen de respectievelijke paritaire comités geven we hier al de grote lijnen mee.

 

 1. In de verschillende sectoren wordt er voorzien in een koopkrachtverhoging.
  Het IFIC-barema zal vervroegd worden uitgerold – waarbij men streeft  naar gelijkwaardige lonen voor vergelijkbare functies in de ziekenhuizen.
  In de meeste sectoren kregen de medewerkers ook reeds een eenmalige consumptiecheque van €300 als bedanking voor de inzet tijdens de coronacrisis.
  Daarnaast zal er ook een fietsbeleid/fietsplan voor de instellingen worden uitgewerkt.

 2. Er zal gewerkt worden aan een verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de werkdruk, waarbij de focus wordt gelegd op werkbaar werk, stress, work-life balance,…
  Verder werd er ook een kaderakkoord voor telewerk/thuiswerk afgesloten dat door de sectoren verder kan worden ingevuld.

 3. Men zal tevens proberen om het werk aantrekkelijker te maken om de instroom te bevorderen en de uitstroom tegen te gaan. Daarvoor zal o.a. een actieplan worden opgesteld om de knelpuntfuncties in te vullen. Er komt meer ruimte voor opleidingen en bijscholing.

 4. Er zullen oplossingen gezocht worden om het principe van de multi-inzetbaarheid van de medewerkers over de verschillende sectoren mogelijk te maken op sociaal en arbeidsrechtelijk vlak.

 5. Er wordt een budget van voorzien om de digitale werking van sociale ondernemingen te versterken.

 

Wat doet Securex voor u ?

Wij volgen deze materie verder op en houden u op de hoogte van het verdere verloop en van de concrete uitwerking van de afspraken die in dit akkoord werden gemaakt.

Neem dus zeker regelmatig een kijkje op L4Y.


Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-04-2021