To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een non-discriminatie CAO voor de edele metalen (PC 149.03)

03/05/2019

Begin februari werd er in het paritair comité 149.03 voor de edele metalen (PC 149.03) een collectieve arbeidsovereenkomst over non-discriminatie gesloten. Hiermee willen de sociale partners duidelijk maken dat er ook op de werkvloer geen sprake kan zijn van discriminatie op basis van geslacht, geloof, geaardheid,….

Door de opname van deze clausule in het arbeidsreglement wordt dit duidelijk geponeerd.

Pas uw arbeidsreglement aan tegen het einde van dit jaar!

De bedrijven hebben tot 31 december 2019 de tijd om deze non-discriminatie clausule (zoals bepaald in artikel 3 van de CAO van 11 februari 2019) op te nemen in hun arbeidsreglement.
Hiervoor moeten de ondernemingen de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement volgen.

Wil u meer info over deze clausule of over de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement? Neem dan gerust contact op met uw Legal advisor. Bovendien is het de gelegenheid om uw arbeidsreglement nog eens volledig te laten screenen. Zo bent u opnieuw wettelijk volledig in orde en klaar bij een eventuele sociale inspectie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-05-2019