To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

IFIC komt eraan in de Vlaamse gezondheidssector !

11/06/2019

In het paritair comité voor de gezondheidszorgen (nr. 330) is men sinds enige tijd bezig met het moderniseren van de functieclassificatie. Hier hangt ook een nieuw loonmodel aan vast. In 2018 werd dit ingevoerd voor de federale gezondheidsdiensten (ziekenhuizen, thuisverpleging, federale revalidatiecentra enz.). Eind 2019 zijn de geregionaliseerde gezondheidsdiensten in Vlaanderen aan de beurt.

Wat is IFIC?

IFIC staat voor Instituut voor Functieclassificatie[1] Dit is de vzw die sinds 2002 bezig is met het aanpassen van de functieclassificatie en het wegen van alle functies over de verschillende subsectoren heen. Zij hebben ook het nieuwe loonmodel uitgewerkt. Zo heeft deze hele beweging de naam ‘IFIC’ meegekregen.

Over welke instellingen gaat het?

  • Ouderenzorg (woonzorgcentra, assistentiewoningen…)
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Initiatieven voor beschut wonen
  • Autonome revalidatiecentra 

Opgelet! Enkel de instellingen die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap worden hier geviseerd.

Nieuwe functieclassificatie

De eerste stap in het proces is het toekennen van de nieuwe functieclassificatie aan iedere werknemer. Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever, maar de werknemer kan wel in beroep gaan indien hij niet akkoord is met de toegewezen sectorale referentiefunctie.

Er zijn 16 categorieën die kunnen toegewezen worden (van 4 tot 20). Binnen iedere categorie zijn er nog eens referentiefuncties met elk een code van vier cijfers. U kan deze raadplegen op de functiewijzer van IFIC. Achter iedere functie zit een uitgebreide functiebeschrijving.

Nieuw loonmodel

Op 1 november 2019 treedt het nieuwe loonmodel in werking. Dit zal in fasen doorgevoerd worden. De invoering van IFIC hangt namelijk af van de financiering ervan via subsidies. In een eerste fase wordt er slechts 18,25% van het verschil tussen het huidige barema en het doelbarema[2] toegekend.

Hoe bepaalt men het loon met IFIC?

Waar men met een ‘gewone’ baremastructuur simpelweg een tabel dient te lezen met daarin de functies en de jaren ervaring, ligt dat voor IFIC wel even anders.

Om het loon te bepalen hebben we 3 elementen nodig:

  1. Het startbarema: dit is de loonschaal van toepassing op 31 oktober 2019, verhoogd met haard- of standplaatstoelage, functiecomplement of functietoeslag;
  2. Het doelbarema: dit is de te bereiken nieuwe loonschaal aan 100%, na het doorlopen van alles fases;
  3. De delta: het verschil tussen het startbarema en het doelbarema. In fase 1 wordt slechts 18,25% van de delta toegekend.

Deze berekeningswijze geldt zowel voor de huidige werknemers als de personen die later nog in dienst zullen komen in een instelling die onder het toepassingsgebied valt.

Wat met bijkomende looncomponenten?

Deze worden geïntegreerd in het nieuwe loonmodel. Ze maken deel uit van het doelbarema en komen er dus niet meer bovenop. Werknemers die hun huidige loonvoorwaarden wensen te behouden en niet in IFIC instappen, behouden uiteraard al deze bijkomende looncomponenten (vb. haard- of standplaatstoelage, functiecomplement).

Welke werknemers?

Alle werknemers van bovengenoemde instellingen hebben recht op een nieuwe functieclassificatie en het nieuwe loonmodel, met uitzondering van het leidinggevend personeel en de artsen.

Nieuwe werknemers

Voor werknemers die in dienst treden vanaf die datum, is het nieuwe loonmodel automatisch van toepassing.

Huidige werknemers

Werknemers in dienst vóór die datum hebben de keuze: behoud van hun huidig loon of overstap naar het nieuwe barema. Eens de keuze wordt gemaakt om over te gaan naar IFIC, is er geen weg terug. De werknemer die zijn huidige barema wenst te behouden, krijgt bij iedere volgende fase opnieuw de keuze.

De werkgever moet de werknemers informeren over de keuzemogelijkheid. Opdat iedere werknemer een weloverwogen keuze zou kunnen maken, heeft IFIC een loonsimulator uitgewerkt. De werknemers moeten vervolgens hun keuze bekend maken.

Opgelet! De werknemers die op 1 november 2019 genieten van een premie voor bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid, komen momenteel niet in aanmerking voor IFIC. Zij behouden hun bestaande loonvoorwaarden.

Wat moet u doen?

Indien u uw werknemers (in dienst op 23/04/2019) nog geen nieuwe referentiefunctie en categorie hebt toegewezen, dient u dit alsnog te doen. Vergeet hen niet persoonlijk op de hoogte te brengen (liefst schriftelijk[3]). Laat ook uw client advisor weten welke nieuwe categorie én referentiefunctie uw medewerkers gekregen hebben.

Daarnaast dient u ons ook op de hoogte te brengen indien uw werknemers voor IFIC kiezen. En dit vóór 1 november 2019.

Vragen?

Contacteer uw client advisor voor vragen met betrekking tot individuele werknemers. Voor algemene vragen rond IFIC kan u ook steeds bij de vzw zelf terecht: https://www.if-ic.org/nl.

 


[1] Institut de Classification de Fonctions in het Frans.

[2] Dit is de te bereiken nieuwe loonschaal aan 100% na het doorlopen van alle fases (timing onbekend).

[3] U kan hiervoor het model gebruiken dat IFIC ter beschikking stelt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-06-2019