To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Checkin@work ook voor architecten

30/07/2021

Alle personen(ongeacht hun statuut of nationaliteit) die aanwezig zijn op een werf, waar werken in onroerende staat worden verricht , moeten verplicht voor de aanvang van de werken geregistreerd worden.
De gegevens moeten geregistreerd worden in de gegevensbank checkinatwork van de RSZ.
Ook architecten moeten zich voortaan registeren, of laten registeren door de aannemer. Het vroegere gedoogbeleid voor architecten is over en uit.

Checkinatwork?

Deze elektronische aanwezigheidsregistratie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen werd ingevoerd in 2014, door een toevoeging in de Welzijnswet van 4 augustus 1996.

Die verplichting geldt enkel voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, waarbij het totaalbedrag van het project gelijk is aan of hoger is dan 500.000 euro (exclusief btw).

Toegeknepen oogje voor architecten

De wettekst laat er geen twijfel over: ook de architect valt onder de verplichte aanwezigheidsregistratie. Architecten zorgen immers voor het ontwerp van het bouwwerk en zien toe op de uitvoering ervan. In de praktijk bestond er echter een gedoogbeleid en werden er geen sancties opgelegd wanneer bij niet-registratie van architecten. 

 

Einde van het gedoogbeleid

Het gedoogbeleid zorgde voor verwarring: is de registratie nu verplicht of niet? De bevoegde ministers* namen daarom nu een duidelijke standpunt in: de verplichte aanwezigheidsregistratie is ook van toepassing op architecten. Architecten zijn op een bouwplaats even goed blootgesteld aan eventuele veiligheids- en gezondheidsrisico’s, zo luidt de redenering.Er geldt met andere woorden geen gedoogbeleid meer. Vandaag moeten ook architecten bij een controle van de inspectiediensten kunnen aantonen dat hun aanwezigheid werd geregistreerd.

(*) Het gaat om minister van Werk en Economie Yves Dermagne, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, minister van Middenstand David Clarinval en minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verplichte aanwezigheidsregistratie? Of over uw verplichtingen als aannemer?

 

Wist u dat?

Als tegenprestatie voor de extra administratieve last ten gevolge van checkinatwork, werd er in er uw sector een fiscale gunstmaatregel voor overuren uitgewerkt. Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-07-2021