To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Interprofessioneel akkoord 2019-2020 goedgekeurd

08/04/2019

In ons artikel van 28 maart kon u lezen dat niet alle sociale partners het ontwerp van akkoord hadden goedgekeurd.

Vorige week bereikten de sociale partners dan toch een consensus.

Alle onderdelen van het ontwerp van het interprofessioneel akkoord zoals de verhoging van de tussenkomst in het woon-werkverkeer, de welvaartsenveloppe, de regeling eindeloopbaan…zullen uitgevoerd worden.

De sociale partners zullen in de Nationale Arbeidsraad (NAR) alle adviezen en cao’s, behoudens die van de minimumlonen, ondertekenen. Dit zodra het koninklijk besluit dat de loonnorm voor 2019-2020 moet vastleggen, wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Voor wat de cao inzake de minimumlonen (GMMI) betreft, werd overeengekomen om de gesprekken over de tweede fase zo snel mogelijk op te starten. Ten vroegste op 15 juni zou hierover een cao kunnen afgesloten worden.

Door de goedkeuring van dit akkoord kunnen de sectoren dus eindelijk starten met de sectoronderhandelingen.

Zodra er een loonakkoord is in uw sector kan u dit lezen op Lex4You. Zolang dit er niet is, raden wij u aan om nog geen loonsverhogingen of nieuwe aanvullende voordelen toe te kennen. U riskeert namelijk tweemaal te moeten betalen.

Wij sturen ook een FlasHR per mail indien u hierop ingeschreven bent. Bent u nog niet ingeschreven maar wenst u zich hier graag op te abonneren? Contacteer uw Client Advisor!

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-04-2019