To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nationale campagne van toezicht Welzijn op het werk: "Valpreventie van vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers"

27/05/2019

Zoals reeds vermeld, zal het toezicht Welzijn op het Werk een nationale campagne over de valpreventie van vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers lanceren.

De campagne zal in de tweede helft van het jaar worden uitgevoerd door inspecteurs van de afdeling van het toezicht op de chemische risico's. De resultaten zullen in 2020 worden voorgesteld.

Welke sectoren zijn betrokken?

 • de chemische sector
 • de farmaceutische sector
 • brandstofdepots
 • de houtsector
 • de veevoedersector
 • de melksector
 • de cleaningsector: binnen de tankwagens

Aandachtspunten van de campagne

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan taken met een risico op vallen. Het gaat hier om activiteiten bovenop de tankwagens, zoals:

 • laden en lossen met aanvoerslangen
 • openen, sluiten en controleren mangaten
 • het nemen van stalen
 • de reiniging van de citernen

Niet alleen alle taken in verband met laden en lossen, maar ook de verschillende activiteiten die plaatsvinden op de parkings op de sites voor en na worden in aanmerking genomen. In dit kader zal aandacht worden besteed aan de eigen werknemers van de onderneming, maar ook aan de chauffeurs van transportfirma’s en eventuele andere derden.

De activiteiten op de openbare weg zullen niet in aanmerking worden genomen.

Tijdens de inspecties zal het belangrijk zijn om de risicoanalyse te kunnen voorstellen, vooral met betrekking tot het valrisico.

Doelstellingen van de campagnes

De campagne heeft tot doel het sensibiliseren van valrisico’s en het vermijden van niet noodzakelijke taken bovenop vrachtwagens, met als doel ernstige of zelfs dodelijke ongevallen door vallen vanop hoogte te vermijden.

In de verschillende sectoren samen leidt 7,7% van de arbeidsongevallen door vallen van op hoogte tot blijvende arbeidsongeschiktheid of zelfs overlijden.

 

U wilt nu al de staat van uw bedrijf in kaart brengen, uw risicoanalyse controleren? U kunt contact opnemen met onze experts: health.safety@securex.be

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 27-05-2019