To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Brusselse Covid-19-premie voor restaurants en cafés : vraag ze aan tegen 4 december!

18/11/2020

Omwille van de coronacrisis kunnen de Brusselse restaurants, cafés en bars onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen tot 3.000 euro per vestigingseenheid, met een maximum van 15.000 euro per onderneming. Opgelet, de aanvraag dient ten laatste op 4 december 2020 te worden ingediend.

 

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor deze steun, moet de onderneming:

  • op 19 oktober 2020 minstens een actieve vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben
  • eén of meer btw-activiteiten uitoefenen volgens deze NACE-codes:
    • btw-NACE-code 56.101: `Eetgelegenheden met volledige bediening´
    • btw-NACE-code 56.102: `Eetgelegenheden met beperkte bediening´
    • btw-NACE-code 56.301: `Cafés en bars´
  • verplicht sluiten, op een eventuele afhaaldienst na

Ondernemingen die de sluitingsplicht niet naleven of niet hebben nageleefd, komen niet in aanmerking voor de premie.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De steun bestaat uit een premie van 3.000 euro per actieve Brusselse vestigingseenheid. De premie wordt toegekend voor een maximum van 5 vestigingseenheden per begunstigde.

 

Hoe moet de premie aangevraagd worden?

De premie kan hier aangevraagd worden tegen 4 december. Vergeet de vereiste bijlagen niet bij uw aanvraag te voegen.

De toekenningsbeslissing wordt ten laatste op 24 december 2020 betekend. De steun wordt in één enkele schijf vereffend op een Belgische zichtrekening op naam van de begunstigde.

 

Premie van 3.000 tot 9.000 euro voor de getroffen sectoren

Ter herinnering, deze andere premie dient eveneens tegen 4 december aangevraagd te worden.

Het nieuwe Brusselse besluit versoepelt de voorwaarden om recht te hebben op deze premie, door de voorwaarde dat de onderneming haar BTW-verplichtingen moet naleven op 20 oktober 2020 op te heffen.

 

Meer weten ?

Raadpleeg de inlichtingen op de infopagina van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-11-2020