To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw 'to do's' voor de maand augustus

30/07/2018
2018April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2019Januari

1

De middenstandsleerlingen in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan het contract is afgesloten voor 1 september 2015 en de middenstandsstagiairs in deze regio's krijgen vanaf 1 augustus een hogere vergoeding indien ze tijdens het voorbije schooljaar voor hun examens geslaagd zijn.  Wanneer ze geslaagd zijn, moet immers reeds het barema van het volgende jaar op hen toegepast worden. U vindt de nieuwe bedragen op Lex4You/sleutelbedragen/Sociolist 2018.

F

Bij het begin van elke maand dient te worden nagegaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden.  U kunt deze informatie terugvindend in de rubriek Sectoraal/Index. U kan daar eveneens de indexprognoses per sector terugvinden. Aarzel ook niet om aan uw Client Advisor te vragen om u in te schrijven voor de FlasHR.  Op die manier wordt u automatisch verwittigd van de loonaanpassingen in uw sector.

Opgelet: Het is mogelijk dat het loon, dat u bij de aanwerving van een werknemer overeengekomen bent, geïndexeerd moet worden op het moment van de indiensttreding van deze werknemer.

5

Het plafond dat bepaalt of u voorschotten op de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd bent, is vastgesteld op 4.000 euro. Bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen te betalen, dan moet dit bedrag, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 augustus op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

14

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

F

Om de data te kennen waarop u de BTW moet aangeven en betalen, verwijzen we u naar de website van de FOD Financiën.

F

Indien u studenten tewerkstelt gedurende de zomervakantie kan u onder bepaalde voorwaarden het bedrag van uw socialezekerheidsbijdragen sterk verminderen.

Wilt u hier meer over weten? Lees onze artikelen op Lex4You/Sociaal/Actuele thema's/studenten.  Raadpleeg ook onze 3 fiches "Studenten" op Lex4You (Sociaal/Dossiers/Contracten - Clausules). Gebruik ook ons typecontract, eveneens beschikbaar op Lex4You (Sociaal/Standaarddocumenten/Modelcontracten).

15

15 augustus, O.L.V. Hemelvaart, is een wettelijke feestdag.  De feestdagen zijn aan een specifieke reglementering onderworpen.

F

Voor occasionele tewerkstellingen in de socio-culturele sector en tijdens sportmanifestaties geldt een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen omwille van de beperkte duur van de prestaties. Meer info op Lex4You. Aarzel niet om uw Legal advisor te contacteren.

30

Dit is de uiterste datum om het vereiste mandaat te activeren indien u beroep doet op een mandataris (boekhouder, fiscalist,…) om uw belastingaangifte in te dienen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-07-2018