To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uitwisseling van personeel in de Vlaamse social-profitsector mogelijk

29/10/2020

De coronacrisis houdt ons land stevig in de ban. De zorgsector staat zwaar onder druk.

Niet alleen raken de covid-afdelingen stilaan vol, maar de zorgsector krijgt ook te maken met uitval van het personeel.

Daarom hebben de sociale partners van de zorg- en welzijnssector een intersectoraal kaderakkoord afgesloten om de uitwisseling van personeel mogelijk te maken.

 

Wat houdt dit akkoord juist in ?

Dit akkoord legt de afspraken vast voor werknemers die bereid zijn om tijdelijk ondersteuning te bieden in de instellingen en organisaties waar dit nodig is.

Voorbeeld : Sammy werkt in de cultuursector, door de nieuwe maatregelen is er voor hem wat minder werk. Sammy wil zich toch graag inzetten voor de gemeenschap en zou graag een handje helpen in een woonzorgcentrum. Door dit akkoord kan Sammy tijdelijk en op een snelle manier uitgeleend worden en dit met respect van alle loon- en arbeids- en beschermingsvoorwaarden.

 

Over welke sectoren gaat het ?

De betrokken paritaire comités zijn :

  • PC 318.01 het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
  • PC 319.01 het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap
  • PC 329.01 Paritair Subcomité voor socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
  • PC 330  Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
  • PC 331 Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

 

Hoe lang is de uitwisseling mogelijk ?

De uitwisseling geldt voor bepaalde duur (dit wordt afgesproken tussen de betrokken partijen) en is mogelijk in de periode van 16/10/2020 tot en met 31/03/2021.

 

Hoe zijn de loon- en arbeidsvoorwaarden geregeld ?

Dit is allemaal uitgewerkt in de modelovereenkomst.

Zo zal de werknemer tijdens zijn uitlening nooit een lager loon kunnen ontvangen dan het loon bij zijn/haar huidige werkgever. Indien medewerkers in de doelonderneming voor dezelfde functie een hoger loon ontvangen, zal het loon van de uitgeleende werknemer hieraan worden aangepast;

Daarnaast werd ook afgesproken dat de ontvangende onderneming verantwoordelijk is voor de naleving van alle regels inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming.

 

Meer weten?

Lees zeker het kaderakkoord en de modelovereenkomst in bijlage.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-10-2020