To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Op 1 juli 2019 verhoogt de tussenkomst in de vervoerskosten

01/07/2019

Onlangs hebben de sociale partners een nieuwe CAO vervoerskosten gesloten. Na 10 jaar status quo zijn de bedragen van de tussenkomst in het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer geherwaardeerd. Deze nieuwe CAO treedt in werking op 1 juli 2019[1].

Openbaar vervoer

De tabel voor de tussenkomst openbaar vervoer wordt gebruikt om de bedragen te bepalen die worden toegekend aan werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer voor hun woon-werkverplaatsingen. Dit zijn de trein, tram, bus, metro…).

Privé vervoer

Hoewel enkel de tabel voor de tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer wijzigt, kan dit ook gevolgen hebben voor de tussenkomsten in het privé-vervoer. Sommige sectoren of ondernemingen verwijzen naar de tabel ‘Openbaar vervoer’ wanneer zij gebruik maken van een privé-vervoermiddel, hetzij als zodanig, hetzij door een percentage toe te passen. In deze verschillende gevallen zullen sectoren en ondernemingen moeten bevestigen of ze in lijn willen zijn met de nieuwe bedragen of dat ze de oude bedragen (van kracht sinds 1 februari 2019) in stand houden.

Wees u er echter van bewust dat de aanpassing aan de nieuwe bedragen gevolgen zal hebben voor de beschikbare loonnorm.

Bijvoorbeeld: paritaire comités 120.138 (jute), 140 (enkel voor de lijnbussen en de autocars), 322.010 (dienstencheques).

Ondertussen werden er ook al een aantal loonakkoorden voor de periode 2019-2020 gesloten. In deze akkoorden worden er afspraken gemaakt rond het woon-werkverkeer. Ga zeker ook na wat er werd beslist in uw sector!

Minimumafstand

Vanaf 1 juli 2020 vervalt bovendien de minimumafstand van 5 kilometer voor reizen met het openbaar vervoer, onder welke vorm ook. Van zodra de afstand tussen huis en werk 1 km bedraagt, is er een tussenkomst in de kosten voor het woon-werkverkeer. Momenteel is het zo dat er een minimumafstand van 5 kilometer geldt, behalve voor de verplaatsingen met de trein.

Wat doet Securex voor u?

De wettelijke aanpassingen in de tussenkomst voor het openbaar vervoer zullen automatisch doorgevoerd worden voor al uw werknemers. U kan dus op beide oren slapen.

Contacteer gerust uw client advisor bij verdere vragen over de tussenkomsten in het woon-werkverkeer, of neem een kijkje op L4Y/Sectoraal.

 


[1] Collectieve arbeidsovereenkomst 19/9 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 23 april 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-07-2019