To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De sociale inspectie viseert de carwash-ondernemingen

13/06/2018

In het kader van de strijd tegen de sociale fraude houden de inspectiediensten van de RSZ gedurende het hele jaar “flitscontroles”, dit zijn aangekondigde controles op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering in de sectoren die als risicogevoelig beschouwd worden[1].

Verwacht u aan nieuwe controles

De laatste sector waar een dergelijke controle plaatsvond, was die van de carwash-ondernemingen (PC nr. 112), omdat deze volgens de autoriteiten een groot risico inhoudt.

Omdat er tijdens deze controle een groot aantal inbreuken werd vastgesteld (zwartwerk, illegale tewerkstelling…), heeft de staatssecretaris voor fraudebestrijding een verhoging van het aantal controles in de sector aangekondigd.

De volgende controle zal plaatsvinden op 15 juni. Een goed verstaander…

Securex kan u helpen

Om zeker te zijn dat u met alles in orde bent en u grondig voor te bereiden op een eventuele controle, kan u contact opnemen met uw Legal advisor voor hulp. Hij kan u ook de nodige documenten bezorgen (arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, car policy, …). Of kijk even in onze e-shop waar u verschillende modeldocumenten kan downloaden.

Weet bovendien dat de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) een checklist ter beschikking stelt van de werknemers met een overzicht van de documenten die de sociale inspectie kan opvragen bij een controle.

  


[1] Zie ons artikel van 1 maart 2018.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-06-2018