To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Flitscontroles in de land- en tuinbouwsector in juli 2020

06/12/2020

In de maand juli 2020 zullen de inspectiediensten zogenaamde flitscontroles houden in de land- en tuinbouwsector (PC 144 en 145).

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Deze controles hebben een informatief en preventief karakter en nemen uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich nog last-minute in regel stellen.

De controles worden in 2020 niet meer op één dag georganiseerd, maar strekken zich uit over een volledige maand. U werd hierover geïnformeerd in ons artikel van 23 december 2019.

Wat wordt er allemaal gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (single permit/ arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder andere nagaan of volgende zaken in orde zijn in uw onderneming:

  • het arbeidsreglement met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s);
  • de arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten);
  • de Dimona-aangifte;
  • de arbeidsongevallenverzekering;

Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van zelfstandigheid in de onderneming.

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) stelt een checklist van documenten ter beschikking die een sociaal inspecteur kan vragen tijdens een controle.

De checklist is niet volledig up-to-date over de regels van gelegenheidswerk. In 2020 kunt u immers gebruik maken van een tweede plukkaart. U kunt dit terugvinden in ons artikel van 20 april 2020.

Wat kan Securex voor u doen?

Weet u niet zeker of u alle loon- en arbeidsvoorwaarden correct toepast of dat uw arbeidsreglement niet meer up-to-date is, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw legal advisor.

Ontbreekt er nog een arbeidsdocument? Kijk dan even in onze e-Shop waar u verschillende modeldocumenten kan downloaden.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06/12/2020